Kildeoversigt for Emneord: HK

NavnTitel
Kilde 352Tabel 6a. HK's medlemstal 1959-79, totalt samt kvinders og mænds andel heraf i %
Kilde 353Kvinderne vinder frem
Kilde 354Lige Løn for lige arbejde
Kilde 355Forsiden af HK-bladet, særnummer maj 1963 og forsiden af HK-Bladet nr. 1/1965
Kilde 356Ligelønnens gennemførelse sikret
Kilde 412Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 424HK skabte ligelønnen!
Kilde 432Kvindernes lønmæssige ligestilling