Kildeoversigt for Emneord: Universiteter

NavnTitel
Kilde 57Professor Saxtorphs mindretalsudtalelse, 1874, KÝbenhavns Universitets Aarbog, 1875
Kilde 58Det teologiske fakultets udtalelse, KÝbenhavns Universitets Aarbog, 1875
Kilde 59Anordning af 25.6.1875 angaaende Kvinders Adgang til at erhverve akademisk Borgerret ved KÝbenhavns Universitet
Kilde 60Embedseksaminer fordelt efter Fakulteter