Home
 
spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
KVINFO Nyt
Spørg KVINFO
Om KVINFO
Temaer
English
 
spacer

Danske kvinder satte præg på FN og konferencen

Danske kvinder har haft afgørende indflydelse på, at FN fra starten fik kvindepolitikken med i sit program. Sammen med andre danske kvinder deltog de i konferencen i København. Læs miniportrætter af Bodil Begtrup, Ester Boserup, Nynne Koch, Lise Østergaard, Karen Dahlerup, Grethe Fenger-Møller og Kirsten Jørgensen
 
 

Bodil Begtrup, 1903-87, cand. polit.
I 1946 blev Bodil Begtrup formand for FNs nyoprettede kvindekommission. Hun kunne sin kvindepolitik fra ledelsen af Danske Kvinders Nationalråd, sin udenrigspolitik fra medlemskab af den danske delegation ved Folkeforbundet og klarede det nye job med glans.

International presse udnævnte hende til verdens mest indflydelsesrige kvinde og den danske regering til nationens første kvindelige ambassadør. FN forblev hendes livslange passion. Kvindekommissionen havde allerede i hendes formandstid foreslået en verdenskvindekonference, og som pensionist fulgte hun kvindetiåret med liv og sjæl. Hun var æresdelegat ved konferencen i København 1980.
 
Læs mere om Bodil Begtrup i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Læs mere om hendes virke i kvindekommissionen i FORUM

 


Ester Boserup, 1910-99, cand.polit.
Skulle man lave FN kvindetiårets kanon ville Ester Boserups Woman’s Role in Economic Development, 1970 - på dansk Kvinde i u-land, 1974 - være selvskreven.

I 1960’erne skiftede FN farve, da det globale syd blev den største blok i organisationen og gjorde økonomisk udvikling til prioriteret politisk område.

Det var dette skifte Ester Boserup satte køn på. Hendes pionerarbejde er en lang dokumenteret advarsel mod at overføre i-landenes kønsarbejdsdeling til u-lande, hvor kvinders økonomiske rolle var en helt anden. Siden 1947 havde hun haft forskellige FN-opgaver, og i Mexico, hvor hun ledede en workshop, blev hun et ikon for kvinder verden over.

Hun var æresdelegat ved konferencen i København i 1980.

 
Læs mere om Ester Boserup i Dansk Kvindebiografisk Leksikon

 


Nynne Koch, 1915-2001, forfatter/grundlægger af KVINFO
I 1968, da KVINFO endnu var en drøm, opdagede Nynne Koch som kontorassistent i Kontoret for internationale dokumenter på Det kongelige Bibliotek, at indsamling af data som grundlag for politikudvikling var højprioriteret i FNs kvindekommission. Hvad var så mere nærliggende, end at bruge kvindetiåret til fundraising for et dansk videnscenter for kvindeforskning? I 1975 fik hun midler til opbygningen af et nordisk kvindebiblioteksnetværk, i 1980 til selve KVINFO. Hun deltog i den alternative konference med den bibliografiske udstilling A selection of recent Danish feminological publications exhibited at the Mid-decade Forum in Copenhagen July 14-24 1980.

Læs mere om Nynne Koch i Dansk Kvindebiografisk Leksikon 
 


Lise Østergaard, 1924-96, minister
I kølvandet på 1975-konferencen blev Lise Østergaard i 1977 udnævnt til Danmarks første udviklingsminister. I 1979 blev hun kulturminister og i denne egenskab var hun præsident for konferencen i København.

Det er som bekendt en vanskelig øvelse at styre et FN topmøde, og det lykkedes da heller ikke for en ellers velforberedt og ihærdig Lise Østergaard at få et flertal i hus eller frit flow mellem den officielle og den alternative konference.

Men Lise Østergaard profilerede Danmark som ligestillingspolitisk foregangsland ligesom socialminister Eva Gredal som delegationsleder havde gjort det i Mexico 5 år før. Selv om verdenskvindekonferencerne med op mod 80 % kvindelige deltagere gjorde de hidtil totalt mandsdominerede FN konferencer til historie, var der endnu langt mellem kvindelige ministre.
   
Læs mere i Dansk Kvindebiografisk leksikon
 


Karen Dahlerup * 1920, politiker
Som formand for Ligestillingsrådet var Karen Dahlerup en nøgleperson i den danske delegation ved verdenskvindekonferencen i København.

Hun havde været medlem af Folketinget siden 1970 og var en af arkitekterne bag den kommission, der udkastede ideen om et statsligt ligestillingsråd. Den blev imidlertid først realiseret i december 1975 i forlængelse af Mexico-konferencen, hvor medlemslandene forpligtede sig til at opbygge nationale ligestillingsapparater, som det hedder i FN jargon.

 
Læs mere i Dansk Kvindebiografisk leksikon

Læs mere om kvindekommissionen og oprettelsen af Ligestillingsrådet i Kvindekilder.

 


Grethe Fenger Møller, * 1941, cand. jur.
Grethe Fenger Møller havde mange kasketter at skifte med på verdenskvindekonferencen i København.

Hun var formand for Dansk Kvindesamfund, folketingsmedlem og havde som leder af det danske kvindeårssekretariat og fuldmægtig i Ligestillingsrådet skaffet sig et sjældent stort kendskab til den internationale ligestillingsscene. Dansk Kvindesamfund havde fulgt Mexico konferencens aktionsprogram op med en kampagne for positiv særbehandling, hvad der også dengang mødte strid modvind. En linje Københavnerkonferencen kun bestyrkede hende i.

Læs mere i Dansk Kvindebiografisk leksikon 

Læs mere i KVINFOs ekspertdatabase

 


Kirsten Jørgensen * 1942, mag.art. i etnografi
Kirsten Jørgensen var en af de drivende kræfter bag organiseringen af den alternative konference, samtidig med at hun også deltog som rådgiver i den officielle konferences danske delegation.

Som forkvinde for KULU, Kvindernes Ulandsudvalg, stiftet 1976, var Kirsten Jørgensen dybt engageret i kvinders livsvilkår i u-landene og i. at u-landskvindernes særlige problemstillinger fik en større tyngde i FNs ligestillingspolitiske arbejde. I hendes tale ved åbningen af den alternative konference appellerede hun derfor til industrilandenes kvinder om at give u-landskvinderne både masser af taletid og indflydelse.

Læs mere i KVINFOs ekspertdatabase

 

 

Skrevet juni 2010 

 
Plakat. Fra Kvindehistorisk Samling, Statsbiblioteket
 
 

 

 Printer ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk