KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk liste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Grethe Ilsøe

Opdateret: 27/11/03
Titel
Fhv. landsarkivar
Arbejde
Privat
Maribovej 6
2500 Valby
Danmark

Født: 1933
Kompetencer
 bullet   Grethe Ilsøe har særlig kompetence inden for dansk historie
 bullet   forvaltningshistorie
 bullet   kvindehistorie og arkivvirksomhed.
Uddannelse
 bullet   Grethe Ilsøe er mag. art i historie, 1959.
Ansættelser
 bullet   Grethe Ilsøe var landsarkivar, Landsarkivet for Sjælland, 1985-98
 bullet   arkivar ved Landsarkivet for Sjælland m.m. 1965-85 og i Rigsarkivet 1959-65. Grethe Ilsøe var desuden censor i historie ved Center for Kvindeforskning, Københavns Universitet, 1992
 bullet   ved Københavns-, Århus og Odense Universitet, 1971-85 og ved Roskilde Universitetscenter, 1976-80.
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Grethe Ilsøe var medlem af Det Etiske Råd 1991-93 og af styregruppen til evaluering af de videregående historieuddannelser i Danmark, 1992. Hun er medlem af styregruppen for Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 1991- . Grethe Ilsøe var medlem af bestyrelsen for Selskab for dansk Skolehistorie, 1976-84 og for Historisk Samfund, 1964-83. Hun var sekretær for Landbohistorisk Selskab, 1960-61. Hun har været formand for Dansk Historisk Fællesråd, 1990- og Arkivarforeningen, 1967-70. Grethe Ilsøe var medlem af styregruppen for Statens Humanistiske Forskningsråds projekt Stat, Forvaltning, Samfund, 1990
 bullet   af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie og af undervisningsministeriets læseplanudvalg vedrørende historie i gymnasiet, 1986. Grethe Ilsøe var medlem af redaktionskomiteen for det internationale tidsskrift "Archivum", 1984-88 og redaktør af Nordisk Arkivnyt 1982-87.
Udmærkelser
Produktion
 bullet   Grethe Ilsøe har skrevet en række bøger, bl.a.: "A'jour: historiske tidsskrifter, magasiner, årbøger. Katalog, Guide.", 1994
 bullet   "Underdanigst pro memoria!: indberetninger til amtmænd på Sjælland med Møn, Lolland-Falster, Bornholm, 1720-1860" med Knud Prange, 1992
 bullet   " Søg - og I skal finde veje til kvinders historie i arkiver og samlinger", med Karen Hjorth, Birgitte Possing og Nanna Damsholt, 1991
 bullet   "Dansk Arkivbibliografi 1889-1981", 1982 og "Vejen til embede. En undersøgelse af embedsudnævnelse, 1735-65", 1978.
Sprog
Emneord
Professioner
Organisationer
Region
 bullet   KøbenhavnPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk