KVINFOs tidsskriftsprojekt
spacer spacer
Klik her for at lave en ny søgning blandt tidsskrifterne
 
spacer
Dansk Kvindesamfunds Virksomhed
 

« Se emneord

Ved Styrelsesmødet den 10de (fortsat den 21 de) Marts vedtoges det at danne en Styrelse for "Fru Rovsings Mindelegat", bestaaende af tre Personer, valgte paa et Aar, de to af Dansk Kvindesamfund, medens det skulde tilbydes Kvdl. Læseforening at vælge den tredje. Første Gang vilde man opfordre Formanden for Kvdl. Læseforening, Frk. Ragnhild Goldschmidt, til at træde ind i Styrelsen tillige med Frk. Christiane Constantin Hansen og Guldsmed V. G. P. Holm. Valget skulde gjælde til Foraaret 1890. Nævnte Styrelse vilde man opfordre til at fremkomme med en Plan for den fremtidige Anvendelse af Legatets Midler.


Paa et tidligere Møde havde Hr. Sveistrup fremsat det Forslag, at man skulde danne et Udvalg til Undersøgelse af de erhvervende Kvinders Kaar. Formanden meddelte, at et saadant Udvalg nu var dannet, og forelagde Udkast til en Fortegnelse over de Spørgsmaal, man ved Undersøgelsen vilde søge besvarede.


Den Friplads ved Kjøbenhavns Kvindeakademi, som Styrelsen besætter, er for Sommerhalvaaret givet til Ada Marquard.


Kvinden og Samfundet. Under Redaktørens Fraværelse vil Frøken Elisabeth Grundtvig efter Styrelsens Opfordring velvillig overtage Redaktørvirksomheden i nogle Maaneder. Skriftlige Henvendelser til Bladets Redaktion bedes derfor indtil videre sendte til Frk. G., Akasievej 6, Kjøbenhavn V.

 
Emneord
    Legater »
Teksttype
    Petitstof »
    Navnestof »
« til toppen
 
Forfattere
Initialer
 
Omtalte personer
Organisationer
    Dansk Kvindesamfund »
    Kvinden og Samfundet »
    Kjøbenhavns Kvindeakademi »
    Fru Marie Rovsings Mindelegat for Kvinders Haandværksmæssige Uddannelse »
 
Professioner
Perioder
    1880'erne »
 
Regioner
    Danmark »
 
 
Trykt i tidsskriftet:
    Kvinden og samfundet
Nummer:
    4
Trykkeår:
    1889
Dato:
    Printer ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer