Home
spacer spacer spacer spacer
spacer
Send artiklen til en venUdskriv siden 
 

Radikale barsler med fond

 

Økonomi bliver ofte nævnt som begrundelse for, at fædrene ikke tager orlov. Når far tjener mest, bliver han dyrere at have på barsel, fordi han stadig kun får dagpenge udbetalt. Men nu barsler de radikale med et forslag, der skal sikre fuld løn under barsel. Det vil gavne både fædre og virksomheder.

 
 
FORUM/5.12.2002 Barsel handler også om penge. Familierne går ned i indtægt fordi den ene er på dagpenge, og for arbejdsgiverne er det dyrt, når de ansatte går på barsel. Kvindearbejdspladserne rammes ekstra hårdt, fordi mødrene tager barsel i over halvfems procent af tilfældene. De små virksomheder vånder sig - det gør ondt at undvære en medarbejder, som man stadig skal betale for.

Problemet kan løses med en barselsfond, hvor arbejdsgiverne betaler ind og kan trække ud, når de har medarbejdere på barsel. Det forslag har været oppe mange gange, men nu tager Det Radikale Venstre sagen op igen. Arbejdsmarkedsordfører Anders Samuelsen siger:
- Vi arbejder i øjeblikket med at fremlægge et konkret beslutningsforslag. Vi prøver at finde en måde, så man solidarisk mellem arbejdsgiverne kan løse problemet, og vi arbejder på at se, i hvilken grad man fra Folketingets side kan bidrage, sådan at arbejdsmarkedets parter kan levere resten.

Anders Samuelsen kan endnu ikke sige noget om, hvor meget der skal overlades til arbejdsmarkedets parter men regner med, at forslaget kommer på bordet engang efter nytår.

Der er i øjeblikket oprettet en række barselsfonde indenfor de enkelte faglige sektorer, men blandt andet fordi fordelingen af kvinder er så forskellig imellem erhvervsgrupperne, varierer omkostningerne meget. I et spørgsmål til ministeren fra september 2002 henviser Anders Samuelsen til, at frisørmestrenes frivillige barselsrefusionsordning koster 2 procent af lønsummen, mens industriens ordning kun koster 0.125 procent af lønsummen.

Anders Samuelsen peger på, at det er et ligestillingsproblem, at kvinder på den måde bliver en mindre attraktiv arbejdskraft. Han mener, det er en uretfærdig ordning, der skævvrider konkurrencen. Derudover skaber det problemer for de små virksomheder, fordi de har store omkostningsudsving i forbindelse med barsel.
Beskæftigelsesministeren har lavet nogle regneeksempler, der viser, at det vil koste omkring 1 procent af lønsummen, hvis en solidarisk ordning blev oprettet.


Kvindeligt arbejderforbund, KAD, har i lang tid arbejdet for en central barselsfond. For dem handler det om at beskytte kvinderne mod at tabe penge i det lange løb:
- Hvis ikke der bliver taget hånd om det her, bliver der skabt en generation af fattige gamle kvinder i endnu højere grad, end vi kender det i dag, siger Jane Korczak, der er næstformand i KAD. Hun henviser til, at manglende pension og opsparing i en eller flere barselsperioder kan betyde meget på et kvindeliv.

Jane Korczak mener ikke, arbejdsmarkedets parter kan løse opgaven alene. Derfor tror hun, at et politisk indgreb er nødvendigt for at få oprettet en central fond. Udsigterne til at det sker, er hun dog ikke videre positiv omkring:
- Man kan sige, at når det har taget os fra 1949 til 1995 at få fuld løn i de første 14 uger, hvor lang tid vil det så tage os at få finansieret den resterende del? Jeg tror, vi er ude omkring mine børnebørn.


HK er et af de forbund under LO, som har flest kvindelige medlemmer. Næstformand Mette Kindberg er positiv over for et forslag til en barselsfond:
-Vi har arbejdet på det i mange år, så vi ser med spænding frem til, hvad De Radikales forslag går ud på. Det lyder både spændende og interessant, så længe arbejdsmarkedets parter bliver taget med i en dialog, og politikerne agerer fødselshjælpere, siger Mette Kindberg.

Indtil nu har solidariteten hos de mandsdominerede fagforbund været beskeden. Men i følge Mette Kindberg har LO, på opfordring fra HK, nedsat en gruppe under det arbejds- og ansættelsesretlige udvalg med henblik på at lave en central barselsfond. Som HK’s næstformand siger:
- Det er jo et fælles anliggende at få børn. Så må hele arbejdsmarkedet også deles om omkostningerne.

Inger Cecilie Helbo og Nina Møller er journaliststuderende ved Syddansk Universitet.


Alle artikler i TEMA-pakken:

Nordisk forskning, lovgivning, politik og penge

 • Danmark går enegang på barsel
 • Det politiske spil bag barselsorloven
 • De radikale barsler med en fond
 • Ligestillingsministeren: Mændene lyver


  Konsekvenser for familie, parforhold og maskulinitet
 • Ligestillingen der gik på orlov
 • Maskulinitet under forandring
 • Fædrenes legeplads
 • Fra drengerøv til voksen


  Forhandlinger med arbejdspladsen
 • Du kan da bare fyre mig
 • Et truende mønstereksempel
 • Orlov fremmer karrieren 
 •  

   
  Læs mere
  Test din viden om barsel med FORUMs
  Barsels Quiz

  Hvordan hænger barsel og pension sammen? Tjek
  Kvinder og pension
  Sitet har også en Barselsberegner
  KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk