Home
spacer spacer spacer spacer
spacer
Send artiklen til en venUdskriv siden 
 

Kvinder skal lære at score kassen

 

At handle aktier er ikke at spille kasino med høj cigarføring men en fornuftig investering i fremtiden - vi lader tæppet gå op for nyttige tips

 

 
Danske kvinder skal tage aktier med i overvejelserne, når de sparer op, mener senior aktiedealer Marianne Bartlmä, Den Københavnske Bank. Historien viser nemlig, at aktier over en længere tidshorisont giver tre-fire pct. mere i afkast end obligationer.

Tænk et øjeblik over følgende: Bare en pct. mere i afkast af din pensionsopsparing i løbet af de f.eks. 30 år, du sparer op til alderdommen, kan i sidste ende gøre en forskel på flere 100.000 kr. - til din fordel.

Så hvornår har du sidst kigget i pensionspapirerne? Har du overhovedet undersøgt, hvordan dine pensionspenge forvaltes, eller om du kan få et bedre tilbud et andet sted? Hvad sker der med opsparingen eller arven fra onkel i Amerika?

Det kan betale sig at tjekke afkastet af opsparingen, pensionsopsparingen eller kapitalpensionen. Har man en lang tidshorisont for sin opsparing, som det f.eks. er tilfældet, når man sparer op til sin pension, er det vigtigt at få lagt en væsentlig del af midlerne over i aktier, mener Marianne Bartlmä, 31-årig seniordealer i Den Københavnske Banks fondsafdeling. Hun er eneste kvindelige aktiedealer i Den Københavnske Bank og kvinden bag bankens aktieskole for kvinder.

Hendes hjerte banker for aktier. Det banker også for at gøre flere danske kvinder interesserede i at vide mere om og investere i aktier.

- Danske kvinder har berøringsangst i forhold til aktier og investeringer, og det er der ingen grund til. Aktier handler om sund fornuft, viden, indsigt og intuition - ikke om hokuspokus og dyre ord, forsikrer Marianne Bartlmä.

Kort sagt mener hun, at det er på tide, at danske kvinder kommer med på vognen og indser, at aktier ikke kun er for mænd. I dag råder aktiedealeren generelt kunderne til at investere 100 pct. af deres midler i en blanding af danske og udenlandske aktier, hvis de minimum vil binde deres penge over fem til syv år. Den løsning giver, ifølge Marianne Bartlmä, det bedste afkast.

I de senere år har aktiemarkedet boomet, og det har været med til at få danskerne til at begynde at interessere sig lidt mere for investering i aktiemarkedet.

- De fleste har den opfattelse, at obligationer er en meget sikker investering. Det er rigtigt, at på kort sigt er risikoen for store tab på obligationer væsentligt mere begrænset, end den er for aktier. Men vi har set perioder som f.eks. i foråret 1994, hvor renten pludselig steg meget, og kursen, især på lange obligationer, dvs. obligationer med lang løbetid, derfor faldt ganske meget, siger Marianne Bartlmä.

Adskillige analyser af historiske data fra forskellige lande viser, at aktier i gennemsnit har givet et årligt afkast på tre-seks pct. mere end obligationer over en længere periode.

Analyser viser også, at risikoen ved at investere i aktier er mindre end risikoen ved at investere i obligationer, set over en tidshorisont på mere end fem-syv år. Men alt er ikke rosenrødt. Det er også vigtigt at gøre sig klart, at er tidshorisonten kortere, er risikoen for store kursudsving - både positive og negative - betydeligt større for aktier end for obligationer.

De sidste seks år har Marianne Bartlmä investeret for og rådgivet privatkunder, der ligger inde med aktiebeholdninger mellem 100.000 og 20 mio. kr. Hun vurderer hver enkelt kundes tidshorisont og såkaldte risikoprofil: Nogle kan lide, der sker noget hele tiden. Andre tænker mere langsigtet.

Den overvejende del af kunderne er mænd, selv om der kom flere kvinder blandt kunderne efter at Den Københavnsk Bank, som den første herhjemme, sidste år holdt flere arrangementer i aktie-skolen for kvinder. I alt deltog 200 kvinder, erhvervskvinder, selvstændige, håndværkerkvinder og andre kvinder i møderne. Kvinderne blev ikke valgt ud fra deres økonomi, så alle interesserede kunne melde sig.

I Sverige har kvinder de seneste år i stigende grad investeret i aktier og gjort det med succes. Generelt er den svenske aktiestruktur længere fremme end den danske, bl.a. på grund af en mere lempelig beskatning af aktier, men også fordi svenskerne ikke i samme grad som danskerne har tradition for at investere i obligationer. Omsætningen på det svenske aktiemarked er langt større end på det danske marked.

Inspirationen til seminarerne hentede Marianne Bartlmä derfor i Stockholm, hvor Den Københavnske Banks "kusineselskab" Matteus Fondskommission havde gode erfaringer med aktiearrangementer kun for kvinder. Arrangementerne blev tilpasset danske forhold.

Formålet med aktieseminarerne var at give kvinder en grundlæggende viden om, hvordan aktiemarkedet hænger sammen, hvad aktier i det hele taget er, hvordan man køber en aktie, vurderer en aktie og meget mere.

- Det var vigtigt for os, at arrangementerne blev forbeholdt kvinder og kun kvinder. Alle spørgsmål bliver taget alvorligt, og ingen spørgsmål betragtes som dumme. Jeg er vant til at sidde i mandeforsamlinger og er almindeligvis ikke bange for at stille spørgsmål. Alligevel kan
mit hjerte godt hoppe en ekstra gang, når jeg fremlægger mine spørgsmål. Man er vel altid lidt nervøs for at fremstå "forkert", og derfor er der en risiko for at man brænder inde med gode spørgsmål. Så det var vigtigt for os at få skabt en tryg atmosfære på aktieseminarerne, så vi sikrede os, at alle kom frem med deres spørgsmål, siger Marianne Bartlmä, der underviste på seminarerne.

Efter en generel orientering om aktiemarkedet, krydret med overvejelser og eksempler, blev kvinderne delt op i mindre grupper, der hver fik en fiktiv million at købe fire-fem aktier for. Bagefter skulle grupperne i plenum redegøre for baggrunden for deres investeringer.

-Gruppernes beretning lærte vi alle meget af, og der var en høj og intens debat, fortæller Marianne Bartlmä.

Et halvt år efter arrangementerne, gjorde Bartlmä og banken resultaterne af de enkelte gruppers investeringer op. Gennemsnitlig havde kvinderne opnået et afkast af deres fiktive portefølje, altså aktiebeholdning, på 20 pct. på det halve år. Holdet, der opnåede det højeste afkast, og dermed vandt en lille konkurrence, nåede op på et afkast på hele 40 pct.

Det er Marianne Bartlmäs erfaring, at kvinderne typisk mødte op til aktie-arrangementerne med holdningen, at aktier er noget farligt noget. At aktier ikke er til at gennemskue. At der er for meget kasino i aktier. Kvinder er ofte usikre på, om de er gode nok til at håndtere det med aktier, men hvis det bliver skåret ud i pap, så vokser de med opgaven, siger Marianne Bartlmä.

De kvinder, der gik i aktieskolen fik efter hendes mening helt klart en aha-oplevelse: "Er det ikke sværere?"

- Kvinder savner viden om, hvordan de bruger de informationer, de får. De er usikre på, om de er gode nok til at håndtere det med aktier, men hvis det bliver gjort forståeligt for dem, så vokser de med opgaven. Kvinder håndterer ekstremt meget i dagligdagen, de står for privatøkonomien og de mindre lån. Mændene kommer til, når tingene har fået finere ord; når det gælder billån, huslån og aktier. På mig virker det helt vanvittigt, at investeringer bliver gjort til noget unikt. Økonomi er meget en maskulin verden, men kvinder er lige så dygtige som mænd. Der er ingen grund til at have berøringsangst overfor aktier og investeringer, mener Marianne Bartlmä.

Når man skal investere i aktier, skal man bruge sin sunde fornuft og søge viden. Jo mere viden, jo bedre, understreger Marianne Bartlmä. Hun anbefaler også, at man følger med i den økonomiske og den generelle samfundsudvikling via medierne. Man kan også holde sig orienteret via Internettet, men de mange rygter, der ofte florerer på nettet, skal vurderes kritisk.

- Det handler om at lytte, bruge logikken og sin sunde fornuft: Tror jeg på virksomhedens produkt? Tror jeg, at virksomheden har en fremtid?

Et eksempel: Mindre end halvdelen af verdens befolkning taler ikke i telefon endnu, så måske er det en god idé at investere i Nokia og Ericsson, som producerer mobiltelefoner. Mange kvinder oplever f.eks., at selv deres gamle mor, der ellers havde forsvoret hun ville, har købt en mobiltelefon.

Men aktiemarkedet er også et meget modepræget marked.

- Pludselig skal alle f.eks. have Tele Danmark - så stiger kursen alt, hvad den kan trække. Dér er man selvfølgelig nødt til at være med. I lang tid har jeg ikke brudt mig om Carlsberg - ikke fordi jeg ikke kan lide produktet, men fordi jeg har manglet udadvendt information og en mere visionær ledelse. I dag er de i gang med en strukturændring, og vi må så lave en ny analyse af selskabet.

Kvinder går i høj grad efter at investere i produkter, de kan lide, og de går uden om produkter, de ikke bryder sig om, er Marianne Bartlmäs erfaring.

- Mænd fokuserer meget mere på de såkaldte nøgletal, og mænd støtter sig ofte mere til teknik, end kvinderne gør. Der er også kvinder, der kan lide at fnidre rundt i tal. Jeg lærer kvinder at støtte sig til de nøgletal, der eksisterer omkring selskabernes værdi og indtjening, men gør meget ud af at fortælle dem, at tallene er baseret på fremtidsforventninger til selskaberne. Hvis der pludselig opstår problemer i selskabet, og forventningerne skrider, så hænger nøgletallene ikke længere sammen. F.eks. måtte virksomheden Damgaard for nylig nedjustere sine indtjeningsforventninger med det resultat, at kursen faldt med mere end 200 kurspoint - det svarer til 45 pct.

Før man bevæger sig ud i aktieinvesteringer, skal man gøre sig klart, hvilken type man er, hvor længe man vil binde sine penge og hvor længe, man vil vente på et godt afkast. Man skal gøre sig klart, at der på kort sigt er en væsentlig risiko ved at investere i aktier, understreger Marianne Bartlmä.

-Er man alt andet end spekulant-typen, er det en god idé at gå med livrem og seler. Lad være med at gå på kompromis med din personlighed, råder Marianne Bartlmä.
-Hvis kunden er et rystende espeløv kunne jeg ikke drømme om at foreslå, at hun investerer alle sine midler i aktier. Så hedder det måske 50 pct. i aktier og 50 pct. i obligationer. Man skal kunne sove om natten.

Man kan begrænse risikoen ved investeringerne ved at investere i forskellige lande, i forskellige brancher og forskellige virksomheder: Med andre ord er det en god idé at have en god spredning i sine aktieinvesteringer. Men man skal gøre sig klart, at det er en risiko for at tabe gode penge - ligesom man kan vinde gode penge, understreger Marianne Bartlmä.

Hvis man har en kapital- eller ratepension i en bank, er det bare om at komme i gang. Er hele opsparingen eller pensionen sat i obligationer, er det en god idé at begynde at interessere sig for at få nogle af pengene over i akter, råder Marianne Bartlmä.

Der er mange fordele knyttet til at investere sin pensionsopsparing i aktier, fremfor at investere opsparing af beskattede penge, dvs. frie midler. Har man derimod kapitalpensionen i et forsikringsselskab, har man ikke selv indflydelse på, hvordan pengene bliver investeret. Det er selskabet, der investerer pengene, og man får en fast rente, depotrenten. Spørgsmålet er, om man er tilfreds med det. Er man utilfreds og vil have indflydelse, kan man f.eks. stoppe ordningen og i stedet oprette en pensionsordning i en bank. Her bestemmer man selv, hvordan pengene investeres. Og skattefordelen er den samme.

Går man fra et forsikringsselskab til en bank, skal man sikre sig, at man fortsat er dækket med hensyn til invaliditet og tabt erhvervsevne. Man skal også sikre sig, at den bank man vælger kan yde den nødvendige service.

-Det nytter ikke at gå ned til søde bankfuldmægtig hr. Hansen, bare fordi man har haft ham som bankrådgiver i mange år. Så får man ikke en ordentlig rådgivning.

Man handler typisk aktier via pengeinstitutter, men man kan også købe aktier via landets mange investeringsforeninger, hvor man i stedet for at investere direkte i aktier i den enkelte virksomhed, kan købe investeringsbeviser.

Når man køber et bevis i en investeringsforening, investerer man sammen med andre, der køber den samme slags beviser. På den måde er det muligt at sprede sine aktieinvesteringer på mange forskellige selskaber i forskellige lande og brancher, selv om man ikke har de store beløb at investere for.

Omkostningerne ved at sprede investeringerne bliver mindre, fordi de deles mellem alle investorerne, og man behøver ikke selv følge med i udviklingen i de enkelte investeringer. Det selskab, der passer investeringsforeningerne, har professionelle analytikere og rådgivere, som hele tiden holder øje med foreningens investeringer.

En investeringsforening vil måske investere i 20-50 forskellige aktier og virksomheder indenfor et bestemt geografisk område, f.eks. Europa eller verden. Eller de lægger investeringerne indenfor en bestemt branche, f.eks. multimedie. Ved at købe forskellige investeringsforeningens-beviser kan man oparbejde, hvad Marianne Bartlmä kalder en meget robust aktieportefølje.

Internettet har skabt mulighed for at menigmand kan handle via netbørser, bl.a. har Difko og efterhånden også flere pengeinstitutter netbørser, men Marianne Bartlmä vil ikke umiddelbart råde nogen til at kaste sig ud i den måde at handle aktier på - med mindre man er rutineret og ved præcis, hvad man gør. For de fleste er det en fordel at opsøge professionel rådgivning og sparring, når man ønsker at handle aktier, mener hun.

Andre pengeinstitutter end Den Københavnske Bank er fulgt efter med lignende aktiearrangementer kun for kvinder. I BG Bank mener aktiedealer Pernille Ørsted, at interessen blandt kvinder for at handle aktier vil stige. Derfor lancerede BG Bank sit første aktieseminar for kvinder for nylig.

-Det kræver, at kvinder interesserer sig lidt for økonomi, tager det seriøst og samtidig indser, at det ikke behøver at være så stift. Det er bare om at kaste sig ud i det.

Pernille Ørsted og med hende andre aktieeksperter tror ikke på, at der umiddelbart er grobund herhjemme for kvindelige investeringsforeninger, som f.eks. er udbredt i USA:

- Der vil nok gå lidt tid endnu. Jeg tror ikke, der endnu er nok interesse eller fokus på emnet.

Lisbet Holst er freelance journalist og skriver regelmæssigt for FORUM
 
Læs mere
Aktie:En aktie er et bevis på ejendomsret til en andel af et aktieselskab. I modsætning til obligationer, der udstedes af offentlige myndigheder eller kreditinstitutioner, er aktier ikke gældsbeviser, og man er ikke kreditor. Aktier giver indflydelse på aktieselskabets ledelse ved, at man kan stemme på selskabets generalforsamling.

Aktiekurser:Kursen på en aktie fortæller om forventningerne til det pågældende selskabs evne til at tjene penge fremover.

Aktieafkast: Afkastet af en aktie er afkast af udbytte samt kursgevinst eller -tab.

Fondsbørsen: Værdipapirer handles via bankerne, børsmæglere eller investeringsforeninger på Fondsbørsen.

Børsmæglere: Børsmæglere eller dealere har eneret til at foretage handler med værdipapirer på børserne. De skal sikre at markedet er effektivt, lave analyser og rådgivning
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk