Home
spacer spacer spacer spacer
spacer
Send artiklen til en venUdskriv siden 
 

Hjerneflugt III: Fodslæbende danskere

 

Oplagt mulighed for universiteterne at opslå professorater i kønsforskning netop nu, siger forskningsminister Birte Weiss. Vi har kontaktet hende i forlængelse af vores to tidligere historier om danske kønsforskeres ringe muligheder for at avancere til professor-stillinger her i landet.

 
FORUM/10.10.2000 I forlængelse af vores to tidligere Hjerneflugtshistorier om danske kønsforskeres ringe muligheder for at avancere til professor-stillinger her i landet, har vi kontaktet forskningsminister Birte Weiss (S.) for at høre hendes kommentarer til debatten.

Ministeren kalder artiklen om de tre kvindelige lektorer, der har fået professorater ved svenske universiteter for ”interessant læsning”.
- Har du en kommentar til det faktum, at der ikke er udnævnt én eneste professor med fokus på køn i Danmark?
- Ja, det har jeg. Jeg synes, det er en meget mærkelig forskel, der er mellem den danske meget nølende, fodslæbende, tøvende tilgang til det og så den tilsyneladende begejstring, man har kastet sig ud i det med i Sverige. Og jeg mener, at selvom universiteterne jo ifølge universitetsloven har fuldstændig frie hænder til at opslå de professorater, de vil - det er ikke noget, vi kan pålægge dem fra centralt hold - så ligger der en oplagt anledning for dem til at overveje det nu, siger Birte Weiss.

Hun fortæller, at med den nye stillingsstruktur-aftale, som træder i kraft på de danske universiteter i disse dage, bliver der oprettet 300 nye professorater til yngre, lovende forskere.
- Og det er jo en meget væsentlig forøgelse af professorstillingerne - faktisk med en tredjedel - og eftersom potentialet af kønsforskere og folk med meget stor specialviden om det her emne alligevel ligger indenfor begrebet ”unge, specielt talentfulde forskere”, så skulle det ikke være nogen umulig opgave.

- Er det noget, du kan påvirke?
- Stillingerne bliver fordelt fra centralt hold til universiteterne, men når de er fordelt talmæssigt, kan vi ikke mere rent beslutningsmæssigt få fingrene ned i sagen, fordi det simpelthen er en del af universiteternes selvstyre. Men jeg synes, der ligger en fuldstændig oplagt mulighed nu, lige præcis nu.
- Til at reservere nogle stillinger til kønsperspektivet?
- Det forekommer oplagt, synes jeg, men jeg kan ikke blande mig i det, og jeg kan ikke pålægge nogen noget, understreger Birte Weiss og fortsætter:
- Jeg mener, at det faktisk passer meget fint netop nu, da man også er ved at skifte spor i ligestillingspolitikken med den nye ligestillingslov, hvor der lægges op til mainstreaming, og det gør naturligvis, at kønsperspektivet kan komme ind mange, mange steder.

- Prorektor Joan Conrad på Københavns Universitet mener, at kønsforskning trives godt ude i de forskellige faglige miljøer?
- Jo, men derfor kan man jo alligevel godt have et særligt professorat.
- Kan man overhovedet tale om et forskningsfelt uden tilknyttede professorer?
- Altså, det kan man jo godt. Der er i dag omkring 120 danske forskere indenfor feltet kønsforskning – deraf 90 procent kvinder – og de findes indenfor en lang række forskellige faggrupper, flest indenfor humaniora og samfundsvidenskaber. Men alt peger på, at det ville være god timing nu.

- Du kan ikke pålægge nogen noget, men foregår der en uformel snak om emnet?
- Jeg er jo flere gange om ugen ude og holde foredrag om universiteter og forskning, og der undlader jeg meget sjældent muligheden for at tage det her med. Hvis du kalder det påvirkning, så ja! Men det er klart, at jeg samtidig skal stå vagt om universiteternes selvstyre.

- Hvordan opfatter du selv klangbunden for kønsforskning i Danmark i dag?
- Dårligere end i Sverige, hvad udviklingen jo også meget godt viser. Men jeg mener simpelthen, at tiden må være inde til det nu, og det kan man også aflæse af nogle af de ting, der siges i debatterne rundt omkring.


- Fornemmer du, at vi mener, ligestillingen er opnået i Danmark?
- Nej, det gør jeg ikke. Du kan da nemt finde den holdning, men jeg var for nogle måneder siden til en meget interessant debataften i den organisation, der hedder Kvindelige Akademikere, og som netop handlede om ligestilling set med forskerbriller. Dér var simpelthen repræsenteret samtlige synspunkter, strækkende sig fra folk, der sagde: Vi vil under ingen omstændigheder have blot den mindste lillebitte hjælperegel, der kan være med til at fremme kvinders deltagelse i forskning - til i den anden ende folk der sagde: Vi vil have stillinger og professorater, der kun kan søges af kvinder. Så stor er bredden. Det virkeligt interessante er, at med de initiativer, der allerede er taget, og som ikke laver egentlig forskelsbehandling men er en madding, der er smidt ud til kvindelige forskere – nemlig Freja-programmerne – der viste det sig jo, at forskertalentet blandt kvinder myldrede frem. Det var helt iøjnefaldende hvor mange ansøgere der var - for mange gange flere penge, end der faktisk var til rådighed, siger Birte Weiss.

Den omtalte Freja-ordning (Female Researchers in Joint Action) blev skabt i Jytte Hildens tid som forskningsminister og var på finansloven i 1998; der kom siden 327 ansøgninger til en værdi af 2,2 mia. kroner, og der blev uddelt 78 mio. kroner til 16 projekter.
- Det viser noget om, at man uden at lave forskelsbehandling godt kan lave nogle appetitvækkere, der fastholder kvinder i forskningen, siger Birte Weiss.

- En eventuel kommende professorstilling i kønsforskning behøver vel ikke være reserveret til en kvinde?
- Nej, men at sandsynligheden rent statistisk peger i den retning, fremgår jo af dét, jeg sagde før med, at 90 procent af de danske kønsforskere er kvinder.

Forskningsministeriet fordeler den første fjerdedel af de 300 nye professorstillinger i løbet af efteråret/vinteren, og Birte Weiss regner med, at man vil kunne se de første udnævnelser inden udgangen af dette år.
- Men næppe nogen forestiller sig, at man fra den ene dag til den anden kan rekruttere 300 nye professorer. Det vil være langt det fornuftigste at lade det ske over en periode på nogle år, slutter hun.

Om der så bliver noget professorat tilovers til kønsforskningen vil redaktionen siden følge op på.

Annette Bjørg Koeller er freelance journalist og skriver regelmæssigt for FORUM.
 
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk