Home
spacer spacer spacer spacer
spacer
Send artiklen til en venUdskriv siden 
 

Middelmådighed eller kvalitet i forskningen

 

Kirsten Drotner og Ole Mouritsen har gjort det kunststykke at argumentere for, at diskrimination højner kvaliteten i forskningen. Argumentet er, at hvis man opslår professorater, som kun kvinder kan søge, mindsker man den relative andel af middelmådige (mandlige) professorer.

 
FORUM/5.2.99 Argumentet er klart absurd: Formålet med at forhindre mænd i at søge en given stilling kan kun være, at man vil forhindre selv mere kvalificerede mænd i at søge den pågældende stilling. Derfor vil diskrimination selvfølgelig føre til, at gennemsnitskvaliteten af professorerne bliver lavere end hvis stillingerne besættes i fri konkurrence.

Dansk forskningspolitik bør selvfølgelig ikke baseres på middelmådige kvindelige eller mandlige professorer. Det bør, ved enhver ansættelse tilstræbes at besætte det pågældende professorat med den mest kvalificerede forsker på det pågældende område. Diskrimination tjener kun ét formål: At favorisere mindre kvalificerede ansøgere.

For at sløre dette, argumenterer Drotner og Mouritsen for, "at bedømmelsesudvalgene skal godtgøre, at de kvinder, som indstilles til de særlige professorater, er mindst lige så kvalificerede inden for deres fagområde, som de bedst kvalificerede (mandlige) professorer inden for det samme, eller et beslægtet fagområde."

Men: Udvalgene skal ikke godtgøre, hvorvidt der findes potentielt bedre mandlige ansøgere til det pågældende professorat. Fidusen ved diskriminationen er jo netop at ophæve den frie konkurrence for derved at muliggøre at ansætte en kvinde, der er mindre kvalificeret end den bedst kvalificerede potentielle mandlige ansøger. Ellers var der ingen grund til at begrænse ansøgerskaren til kvinder. Ved at sætte den frie konkurrence ud af kraft fremelskes middelmådighed.

Drotner og Mouritsen har ikke stor tillid til, at kvinder kan klare sig i fri konkurrence, blandt andet fordi de har den gammeldags opfattelse, at mænd og kvinder er meget forskellige. De tror, at kvinder har andre forskningsinteresser og indfaldsvinkler, og at mande-flertallet af forskere derfor nedvurderer kvinders forskning.

Men netop i disse år stiger antallet af kvindelige forskere på mange områder, der tidligere kun tiltrak mænd. Forslag om at opslå særlige professorater for kvinder vil med stor sandsynlighed medføre, at der oprettes særlige kvinde-ghettoer, hvor man kan få stillinger med discount, hvis man forsker i særlige kvindepolitisk korrekte emner.

Prisen for dette skal delvis betales af alle de unge kvindelige forskere, der forsker inden for almene internationale forskningsområder. Pengene til opslag af særlige kvinde-professorater vil således med usvigelig sikkerhed blive taget fra de normale budgetter.

I en tid, hvor kvinder i stigende grad gør sig gældende i forskningen, er det bydende nødvendigt, at idealet om ligestilling fastholdes. Diskrimination af enhver art nedsætter forskningens kvalitet.

Derudover er al diskrimination dybt uretfærdig.


Hvis du har en kommentar til denne artikel - prøv at gå hen til Debatsiderne

Birgit Grodal er professor, Økonomisk Institut, KU og Torben Kragh Grodal er professor, Institut for film- og medievidenskab, KU.
 
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk