Home
spacer spacer spacer spacer
spacer
Send artiklen til en venUdskriv siden 
 

En unik kvindeskæbne

 

 
 
FORUM/8.11.99 Theas færd er en selvstændig fortsættelse af Anne Marie Ejrnæs' slægtsroman Sneglehuset fra 1991. Romanen er en kvindehistorisk beretning om de særlige vilkår, kvinder har måttet leve under, hvis de af den ene eller anden grund fravalgte ægteskab og moderskab og en fortælling om en unik og usædvanlig kvindeskæbne.

Romanens hovedperson Thea vokser op på en proprietærgård på Jelling egnen i begyndelsen af århundredet og kommer som så mange andre af samtidens unge piger ud at tjene for at lære at blive en dygtig husmor. Men i modsætning til sine veninder drømmer Thea ikke om at blive gift og stifte familie. Hun vil ud at opleve verden og være indianer eller kok hos kongen. Hun bliver dog ingen af delene, men det lykkes hende efter at have arbejdet som tjenestepige og kokkepige i en årrække, at blive optaget på et husholdningsseminarium og få en uddannelse som husholdningslærerinde.

Herefter fungerer hun i en årrække som kommunal husholdningskonsulent, samtidig med, at hun tager hånd om sin gamle mor, indtil hun i 1960'erne vover springet og nedsætter sig som krovært på Damgården nær Askov Højskole. Livet som selvstændig er hårdt, og de nye tiders krav til moderne indretning af storkøkkener og levnedsmiddelkontrollens gentagne trusler om lukning af kroen medfører, at Thea vælger at give op, sælger kroen og holder auktion over sine private ejendele. Installeret i en lille lejlighed, syg og udslidt, med udsigt til en lang og ensom pensionisttilværelse kaster Thea sig over de mere åndelige sysler. I byens nyoprettede bogcafe deltager hun i de unge venstreorienteredes politiske diskussioner, hvor hendes særlige bidrag bliver rollen som henholdsvis repræsentant for en svunden tid og madmoder.

Det interessante ved Theas liv er ikke kun hendes karriereforløb fra tjenestepige til selvstændig erhvervsdrivende, som i høj grad spejler den forandring og professionalisering som husarbejdet undergik fra ufaglært til faglært arbejde i løbet af århundredet, men også den handlekraft og styrke, hun udviser i forvaltningen af sit liv.

Rammerne for Theas skæbne udstikkes allerede 3 uger før hendes fødsel, da hendes storesøster og navnesøster Thea omkommer ved en tragisk drukneulykke under isen i den nærliggende dam. Thea fødes således ind i sorgen af en mor, der ikke formår at give sit nye barn den kærlighed og omsorg, der kræves. Konsekvensen er, at Thea tidligt knytter sig til sin far, mens relationen til moderen hele livet forbliver stiv og uforløst. I romanens åbningskapitel løfter Anne Marie Ejrnæs i to scener i proprietærgårdens stald sløret for, hvad der senere skal vise sig, at blive afgørende for de valg Thea kommer til at træffe i sit voksne liv.

Den første scene udspiller sig i svinestalden, hvor den lille Thea af sin far er sat til at passe på, at soen ikke lægger sig på de nyfødte grise. Her registrerer hun smågrisenes kamp om de største og bedste patter. "Der var dem, der havde givet op, og de fik lov at være i fred, men deres faste patter var også de nederste, der gav mindst mælk. De stærkeste blev ved med at springe op og prøve at nappe i ører eller haler, og det kunne Thea godt forstå".
Den anden scene udspiller sig ligeledes i svinestalden, da faderen uopfordret fortæller om, hvordan han som dreng blev snydt på et marked og hans konklusion lyder:

"- Hvis man ikke vil snydes, må man lære, lære og blive klogere, hele tiden lære, Thea. Og du og dine brødre, I har tjent til jeres uddannelse her hos søerne, før I kom i skole, og uddannelsen, den betaler jeg!"

Det er her i svinestalden, på faderens domæne, at Thea indser, at man for at undgå at blive et passivt offer for andres handlinger, selv må tage initiativet og aktivt sætte sin egen vilje igennem. En indsigt, som i og for sig passer vældig dårligt til den rolle, som hun qua sit køn er tænkt at skulle spille, og som derfor igen og igen kolliderer med familiens og omgivelsernes forventninger til hende.

For Thea er fravalget af den traditionelle husmoderrolle imidlertid et positivt tilvalg af husmodergerningen som fag. Og Thea er rigtig god til at lave mad. Gang på gang beskrives hendes evner som madmor, der inkluderer overblik, renlighed, dygtighed, hurtighed og ikke mindst at kunne skabe respekt om sin egen person, så husmoderen i huset forstår, at hun ikke skal komme rendende i køkkenregionerne i tide og utide. For Thea finder sig ikke i noget. Føler hun sig dårligt behandlet, siger hun fra eller forlader pladsen og sørger således for hver gang at komme ud af konflikterne som sejrherre. Hun undviger ulykkerne ved altid at handle på de første faresignaler og undgår derfor i modsætning til faderen at blive snydt og bedraget. Omkostningerne er opbydelsen af en umenneskelig selvkontrol og et temmeligt ensomt og kærlighedsløst liv.

Kun én gang er det ved at gå galt. Det er i Schweiz, da hun som kokkepige hos et dansk ægtepar får til opgave at optræde som selskabsdame for en rig færøsk skibsrederdatter. De forelsker sig hovedkuls i hinanden, men inden kærlighedsforholdet og dermed selvopgivelsen bliver realiseret, kommer Theas far hende til undsætning ved at få en hjerneblødning, så hun skyndsomt må rejse hjem. Og hjemme igen venter nye opgaver - den fysiske omsorg for moderen og fast job som husholdningskonsulent.

Theas færd er historien om det "moderløse barn", der aldrig har lært at knytte tætte og kærlighedsfulde forbindelser, men som til gengæld, via identifikationen med faderen, formår at skabe sig en tilværelse, hvor hun ikke er afhængig af andre. Det er ønsket om fremdrift, om at have kontrol over sit eget liv, der er årsagen til, at hun ikke bukker under for det hårde slid og hendes families kritiske blik. Som enlig selverhvervende kvinde opfattes hun nemlig - helt i tidens ånd - som anderledes og som lidt af en stakkel.

Fravalget af den traditionelle kvindelighed fører Thea ud på en lang færd, med køkkenregionen som det faste holde- og omdrejningspunkt, hvor madlavningen - det at kunne mætte og ernære - bliver hendes væsentligste forbindelse til omverdenen.

Men hendes rejse, som har mange lighedspunkter med de unge kvinders brud med den traditionelle husmoderrolle i 1960'erne og 1970'erne, fremstår efter endt læsning ikke som et lykkeligt og eftertragtelsesværdigt alternativ til det traditionelle kvindeliv, fordi det der sættes i stedet - selvstændigheden og friheden - ikke kan kompensere for tabet af de nære kærligheds- og familierelationer.

Anne Marie Ejrnæs har, på sin egen nænsomme måde, skrevet en stor roman om en unik kvindeskæbne.

Jytte Nielsen, cand.phil., er biblioteksleder på Kvinfo
Theas færd udgives af Rosinante, 248 kr.
 
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk