Home
spacer spacer spacer spacer
spacer
Send artiklen til en venUdskriv siden 
 

Veludrustede kvinder på Nettet

 

Som newbie med egen e-mail adresse og kommende instruktør af en multimedieside har min begejstring for det virtuelle rum i form af Internettet endnu ingen ende taget. At tage på en blaffertur ud af the information highway hører til et tilbagevendende ritual. Heldigvis skal jeg som kvinde på virtuel blaffertur slet ikke tage nogen forbehold.

Turen med tommeltotten på musen er bekvem. Her ligger det frit for at tage på stop med hvemsomhelst. Informationerne på Nettet er tilgængelige for alle med Internetadgang og er så godt som fritaget for statslig kontrol. Informationerne passerer i et væk fra person til person. Nettet tilbyder en ny mulighed for at forbinde sig til f.eks. ligesindede kvinder på tværs af de nationale grænser.

 
 
FORUM/16.2.99 Som kvinder har vi et andet råde- og erfaringsrum på Internettet end nogen andre steder. Vi kan eksempelvis skabe flere personligheder, med et eget liv ud i den virtuelle verden. Den stereotype mandlige forventning til kvinden og hendes egen forventning til sig selv, figurerer ikke på samme måde som ellers på Nettet. Nettets rum er frisat for kønnethed. En kvindes valg af navn og karakter på Nettet kan være tilfældig; her kan hun uden risici handle og bevæge sig omkring i f.eks. newsgroups og chatrooms, som hun ønsker.

En kvindes alder, fysik, uddannelse og øvrige private forhold er ikke tilstede som en synlig medspiller i det virtuelle rum. Hun kan, om hun vil, iscenesætte sider af sig selv og danne flere personligheder, kvindelige som mandlige med mulighed for egenartede, nye oplevelser. På mange måder bliver Internettet et rum, hvor kvinden er frisat for sin historiske arv, hvis hun altså har fået taget sig sammen til at blive connected og opkoblet på Nettet in the first place.

Nettet bliver også et sted at rejse i, hvor den patriarkalske fortælletradition er sat ude af spil. Nettets struktur er nemlig ikke lineær, men simultan og cyklisk struktureret. På Nettet eksisterer som bekendt et væld af veje, sidegader og passager, og ingen af disse referer i sidste ende til nogen egentlig hovedvej. Der er akkurat ingen rigtige eller forkerte veje at tage på Nettet. Når man navigerer på Nettet har det ofte form af en rejse, der er determineret af brugerens spontane associationer.

Det, der afgør, hvor man søger hen, og hvilke steder, der besøges undervejs, kan have med spontan lyst og tilfældighedernes spil at gøre. Indenfor dramaturgien tilskrives den simultane, cykliske fortælleform bl.a. kvinden. På Nettet bliver det muligt at bevæge sig rundt ud fra en stemning eller en pludselig impuls, og dette er stort set ikke muligt andre steder. For den lineære (læs patrialsk determinerede) fortælleform hersker jo stort set alle vegne.

For nylig hørte jeg den amerikanske kulturkritiker Mark Dery fremsætte tesen om, at mennesket af i dag, underkastet informationsteknologien og internettets nye kollektive rum, må leve med mange personligheder på en gang. For at bruge hans terminologi, så har vi alle multiple personalities. Dette betragtes af ham som et eksistens vilkår, en nødvendighed som menneske for at kunne fungere i takt med informationsteknologiens indtog i vores dagligliv. At have multiple personalities skal forståes som en slags mild kollektiv psykotisk tilstand, der udgør en accepteret tendens i vor kulturkreds.

Eksempelvis fremhæver Mark Dery, hvordan mennesket af i dag ubesværet kan tale i mobiltelefon, imens det kører bil, hører radio eller spiller computerspil, samtidig med at det stadigvæk tager fodbad og følger med i et tv-program på et pocket-tv. Alt sammen på samme tid og ganske ubesværet.

Set fra et kvindeligt perspektiv er tanken om multiple personalitites hverken omvæltende eller fremmed. Kvinder har op igennem historien været vant til at have mange navne, funktioner og roller side om side med hinanden; bare jævnfør de eksisterende modsætningspar, som enhver kvinde er bekendt med, som karrierekvinden og husmoderen eller gudinden og luderen.

Derfor kan man i forlængelse af Mark Derys udtalelser godte sig som kvinde over at være svært rustet til livet som newbie i tidsalderen, hvor demokratiseringen af PC og Internet fandt sted.

Gritt Uldall-Jessen dramatiker, redaktrice af undergrundsmagazinet Mohawk Beaver. Hun skal redigere multimedie siden "e-pitaph" som bliver produceret den på Det Danske Filmværksted. Den går i luften d. 22. april i år.
 
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk