Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Theodora Müller (1874 - 1957)
Müller, Theodora

1874-1957, skoleinspektør.

*19.1.1874 i Århus, †7.10.1957 i Kbh.

Forældre: skoleinspektør August Carl Louis Christoph M. (1847-1928) og Marie Elvine Kirstine Nørlem (1851-1922).

TM var datter af den alsidigt begavede skolemand og konservative politiker August M., der gennem mange år satte sit præg på skole- og organisationsliv i Århus. Hun var således født ind i et miljø, der virkede befordrende for hendes senere karriere som byens første kvindelige overlærer, som skoleinspektører i provinsen dengang kaldtes.

TM tog almindelig forberedelseseksamen 1891 og underviste derefter i syv år ved Frk. la Cours Realskole i Randers. Efter at hun havde taget lærerindeeksamen fra Femmers Kvindeseminarium 1901, blev hun samme år ansat ved Christiansgades Skole, der havde ry for at være den fineste og bedste af de kommunale pigeskoler i Århus. TMs fader havde ledet skolen 1888-93, og allerede i 1895 havde det været på tale at udnævne en kvindelig inspektør. Det blev aktuelt igen i 1916, da stillingen blev ledig, samtidig med at en lovændring havde banet vejen for udnævnelsen af •Theodora Deissner i Kolding til den første kvindelige skoleinspektør uden for Kbh. TM syntes på flere måder at være det oplagte valg til stillingen. Allerede i 1890’erne havde frk. la Cour ønsket hende som sin efterfølger, og senere havde hun opnået ry for at være en meget kompetent tysklærer. TMs “Dygtighed” og “Dannethed” var således uden for diskussion, og dertil kom, at såvel lærerpersonalet ved Christiansgades Skole som det store flertal af skolevæsenets lærerinder i andragender til byråd og ministerium pressede hårdt på for udnævnelsen. For lærerinderne var der tale om både et principielt ligestillingskrav og om en pædagogisk holdning til pigeundervisning som et særligt kvindeligt kompetenceområde. I modsætning til valget af Deissner, der var sket i bred enighed, forløb udnævnelsen af TM imidlertid ikke uden sværdslag. Modstanden kom dels fra lokale socialdemokrater, der kritiserede udnævnelsen for at være motiveret af politiske og personlige hensyn, dels fra ministeriets konsulent ◊N.A. Larsen, der foretrak mænd i spidsen for store skoler. Under indtryk af loven om kvindelige skoleinspektører samt lærerindegruppens massive opbakning fandt de lokale skolemyndigheder og Undervisningsministeriet det dog opportunt at fastholde støtten til TM, og i oktober 1916 forelå udnævnelsen. Hun blev dermed den anden kvindelige skoleinspektør i provinsen og den første i spidsen for en kommunal mellem- og realskole.

TM virkede til 1939 som en populær skoleleder, der ansporede eleverne til flid, samtidig med at hun mildnede disciplinen og sørgede for munterhed og musikalske indslag i skolens dagligdag. I hendes tid bevarede skolen sit særlige præg som eliteskole og hjemsted for nogle af de mest aktive lærerinder i Århus. Det var derfor et hårdt slag, da det ikke lykkedes at bevare inspektørembedet på kvindehænder i 1939. TM valgtes som formand for Pædagogisk Selskab for Aarhus og Omegn 1922-25. Hun boede frem til 1939 i skolens tjenestebolig sammen med en søster, musiklærerinde Ingrid M., og flyttede efter pensioneringen til Charlottenlund.

Adda Hilden (red.): Pigernes skole, 1989. Århus Stiftstidende 4.4.1939.

Undervisningsministeriets arkiv i RA, sag 1903/19106.

Hanne Rimmen Nielsen

 
Professioner
Lærere · Skoleinspektører
 
Organisationer
Frk. la Cours Realskole · Christiansgades Skole (se Christiansgade Borgerskole) · Pædagogisk Selskab for Aarhus og Omegn
 
Emneord
Pigeskoler · Folkeskolen
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon