Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Elna Møller (1913 - 1994)
Møller Moltke, Elna

1913-94, arkitekt, redaktør.

*12.12.1913 på Tange Skovgård, Høbjerg sg., †22.5.1994 på Frbg.

Forældre: gårdejer Niels Rasmussen M. (1880-1950) og Johanne Due Thomsen (1880-1959).

~23.12.1949 (b.v.) med runolog ◊Erik Moltke, *4.4.1901 i Laurbjerg, Houlbjerg sg., †19.10.1984 på Frbg., s. af stationsforstander Carl Frederik M. og Frederikke Marie Johnsen.

Børn: Hanne Vibeke (1958).

EMs familie flyttede nogle år efter hendes fødsel til en mindre landejendom nær Bjerringbro, hvor hun voksede op fortrolig med praktiske gøremål. En tidligt udviklet selvstændighed og evner i boglig retning hjalp hende ind i Bjerringbro Mellem- og Realskole. På grund af skoletræthed afbrød hun et par år skoleforløbet for i stedet “at gå i roerne”, hvilket ikke i længden var tilfredsstillende. I 1933 tog hun matematisk studentereksamen fra Viborg Katedralskole. Herefter valgte hun i Kbh. at følge undervisningen på Arkitektskolen og fik afgang herfra 1941 med en opgave om et skolebyggeri.

Den for arkitektstuderende da krævede læretid inden for bygningshåndværk gav for EMs vedkommende en væsentlig indsigt i det valgte fag, tømrerhåndværket. En studietur til Sovjetunionen og især et længere legatstøttet ophold i Italien for at studere lombardisk teglstensarkitektur virkede inspirerende. Det økonomiske grundlag blev klaret ved forskelligt tegne- og projektarbejde, 1936-38 på kgl. bygningsinspektør ◊J. Magdahl Nielsens tegnestue og fra 1939 som løs medarbejder ved den store udgravning af vikingeborgen Trelleborg. I forbindelse hermed udførte hun opmålinger og tegninger og blev af Nationalmuseets direktør ◊Poul Nørlund betroet tilrettelæggelsen af illustrationerne til hans publikation Trelleborg, 1948. De indvundne erfaringer skaffede hende flere udgravningsopgaver for Nationalmuseet, bl.a. 1941-42 af det forsvundne bispegårdskapel og 1943 af den nedrevne Skt. Hans Kirke i Roskilde. I efterårs- og vintermånederne 1942-43 foretog hun udgravning af den fugtigt beliggende middelalderborg Hindsgavl, hvilket ikke blot gav hende flerårige halsproblemer, men også en opmuntrende anmeldelse fra Glyptotekets direktør ◊Frederik Poulsen af hendes publicerede udgravningsresultater. Et virksomhedsmæssigt sidespring var de restaureringer, hun forestod af de gamle ejendomme i Nybrogade 8 og af Wessels hus på Gråbrødretorv 3. For sidstnævnte arbejde belønnedes hun med Kbh.s kommunes præmie 1945.

Allerede 1942 var EM blevet inddraget i forarbejdet til udgivelsen af kirkerne i Kbh.s amt, et led i Nationalmuseets storværk Danmarks Kirker. I de følgende år foretog hun opmålinger og undersøgelser, der viste hendes sikre øje for bygningsdetaljernes betydning ved tolkningen af en kirkes bygningshistorie. Med udnævnelsen til redaktør ved Danmarks Kirker i 1944 var hun fæstnet ved det område, der skulle blive hendes livsopgave indtil 1983. 1970-72 og igen 1977-79 var hun hovedredaktør for værket. I sin langvarige embedstid udarbejdede hun talrige, veldokumenterede beskrivelser af kirkebygninger i Kbh.s amt, de fire sønderjyske amter og Frederiksborg amt samt Ribe by, suppleret med indsigtsfulde kulturhistoriske oversigter for Kbh.s amt og Sønderjylland. Også Christians Kirke beskrev hun. Hendes hovedindsats lå dog i redegørelsen for de store monumenter, Roskilde Domkirke, Løgum Klosterkirke og sidst, men ikke mindst Ribe Domkirke, der gav anledning til epokegørende teorier og nytolkninger publiceret i Danmarks Kirker.

EMs bygningsarkæologiske viden udmøntedes tillige i foredrag og artikler, der ofte kastede nyt lys over emnerne. Hendes indsigt i tømrerhåndværket bidrog til grundlæggende studier over middelalderlige tagværkers kronologi og typologi. Herfor redegjorde hun bl.a. i et foredrag 1953 i Det kgl. Nordiske Oldskriftselskab, der to år tidligere havde optaget hende som medlem blandt de første kvinder, der efter modstand fik adgang til det mandsdominerede selskab. I 1960 fulgte den vigtige undersøgelse af Tømrede Klokkehuse og 1963 en oversigt over træbygningskunsten i værket Danmarks bygningskunst. Sammen med den senere rigsantikvar ◊Olaf Olsen redegjorde hun i 1961 for eksistensen af tidlige trækirker, afsløret ved fund af stolpehuller i kirkegulve. I en artikel om den middelalderlige kirke som byggeplads analyserede hun den i fortidens kirkebyggeri anvendte teknik og sporene af senere tiders forfald. Hendes interesse for teglstensarkitektur affødte artikler om tegl, mosaik og graffiti. Endelig formidlede hun sin omfattende viden i bl.a. 5. udgave af Trap Danmark, Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder og Hvem byggede hvad, 1952 og 1968-71.

Giftermålet i 1949 med runologen Erik Moltke, der var hovedredaktør ved Danmarks Kirker indtil 1970, førte til et gensidigt inspirerende samarbejde. De skabte et frugtbart arbejdsmiljø, der også omfattede de studenter og andre medarbejdere, der var tilknyttet værket. EM var medlem af en række selskaber og bestyrelser, bl.a. fra 1960 af Dansk Selskab for Oldtid og Middelalder, samme år af Dansk Selskab for Arkitektur, 1962-86 af Det særlige Kirkesyn, 1968-83 af bestyrelsen for Kirkelig Kunst. 1972-83 var hun censor i middelalderarkæologi ved Århus Universitet. Ved sin afgang 1983 hædredes hun dels af Jysk Arkæologisk Selskab med Worsaae-Medaillen, dels af medarbejdere ved Danmarks Kirker med festskriftet Kirkens bygning og brug med hendes bibliografi. 1985 tildeltes hun N.L. Høyen Medaillen.

Foto i KB, Nationalmus.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Vibeke Michelsen

 
Professioner
Akademikere · Arkitekter · Redaktører · Forskere
 
Organisationer
Nationalmuseet · Danmarks Kirker · Det kgl. Nordiske Oldskriftselskab · Dansk Selskab for Oldtid og Middelalder · Dansk Selskab for Arkitektur · Det særlige Kirkesyn · Kirkelig Kunst · Århus Universitet
 
Emneord
Arkitektur · Restaurering · Kirker · Feltarbejde · Arkæologi · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Viborg Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon