Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Alba Schwartz (1857 - 1942)
Schwartz, Sofie Albertine (Alba)

1857-1942, forfatter.

*9.12.1857 i Kbh., †10.1.1942 i Skagen.

Forældre: overlæge ◊Søren Eskildsen Larsen (1802-90) og Sophia Albertina Matzen (1815-95).

~23.12.1882 med byfoged Otto Georg S., *5.7.1852 i Kbh., †13.5.1915 i Vestervig sg., s. af forlagsboghandler Otto Frederik S. og Marianna Carthrine Louise Wilhelmine Rosing.

Børn: Erik (1884), Walther (1889).

AS var den yngste af en børneflok på 14. Hjemmet tilhørte det højere borgerskab i Kbh., faderen var en anerkendt kirurg, en lidt ældre broder var ◊Sofus Larsen, der kom til at gøre sig gældende som filolog og Universitetsbibliotekets arkivar. Som ung ville AS være skuespiller og læste hos den berømte ◊Ludvig Phister. Hun nåede også at debutere på scenen i ◊Ludvig Holbergs Jeppe på Bjerget, men forlovede sig så med juristen Otto S., der var af tysk slægt, og opgav at gøre videre karriere som skuespiller. Parret fik to sønner, hvoraf den ældste døde som niårig. I 1899 flyttede familien til Skagen, hvor ægtefællen var blevet udnævnt til byfoged. Her blev AS en aktiv del af det kulturelle Skagensmiljø, tegnet af bl.a. ◊Holger Drachmann og ◊•Anna og ◊Michael Ancher. Sidstnævnte blev senere læremester for sønnen Walther, der fik en karriere som maler og kunstkritiker. AS blev også stedets historieskriver, da hun på Michael Anchers opfordring fortalte om to perioder i Skagenshistorien i tobindsværket Skagen før og nu, guldalderen i Den svundne Tid i Sagn og Billeder, 1912, og samtidsmiljøet i Den nye Tid i Oplevelser og Indtryk, 1913. På dette tidspunkt var hun og ægtefællen flyttet til Vestervig ved Nissum Bredning. Han døde i 1915, og i 1919 byggede hun det hus, hvor hun boede til sin død i 1942, en stor del af tiden sammen med sønnen Walthers to børn fra et tidligere ægteskab.

ASs forfatterskab var startet med novellen Den døde Mand, trykt i bladet Det ny Aarhundrede i 1907, men fik sit tyngdepunkt i 1930’erne, da hun som 75-årig fik udgivet sin første roman Overlægen i 1932. Den blev fulgt op af Barnet, 1935, Skilsmissens Børn, 1936, og Edith søger en Far fra 1938. Skilsmissens Børn blev filmatiseret i 1939 af ◊Benjamin Christensen med Grethe Holmer i hovedrollen. ASs kulturelle indsats gik her ind i en ny fase. Selvom hun havde rødder og idealer fra en anden tid, vandt hendes romaner, som filmatiseringen også antyder, genklang i 1930’ernes miljø. De handler om kærlighed, familieliv og først og sidst om moderskabets rolle i forhold til ægteskab og lidenskab. I Barnet er den purunge hustru sin ældre ægtemand utro og føder elskerens barn, og romanen følger både forsoningen mellem ægtefællerne, hvor manden tager ansvaret på sig for de ægteskabelige vanskeligheder, der har ført til hustruens utroskab, og den vanskelige opdragelse af det fremmedartede barn, som hun med smerte indser, at hun må give fra sig til den biologiske fader, hvis drift efter eventyr han har arvet. Også i Skilsmissens Børn kommer familien under pres, da moderen rejser fra den utro ægtemand, og hendes fravær får fatale konsekvenser for familien. Her er moderskabet ikke blot skæbne og lidenskab, men det essentielle for familiens overlevelse og især børnenes lykke og opdragelse. Det var problemstillinger, der var centrale i tidens politiske og kulturelle liv, og AS skrev om dem med et stærkt engagement i sine personers følelser og en betoning af traditionelle værdier, der havde stor appel i en tid, hvor konfrontationerne mellem moderne opbrud og gamle normer var skarpe.

Mal. fra 1900 af Valdemar Irminger. Mal. fra 1901 af Michael Ancher. Mal. af Walter Schwartz . Foto i KB.

Alba Schwartz: Skagen, udg. af Carit Andersen, 1981. Walter Schwartz: Man havde tid til at blive voksen, 1955. Vendsyssel Årbog, 1994.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Anne Birgitte Richard

 
Professioner
Forfattere
 
Organisationer
 
Emneord
Skønlitteratur · Kulturhistorie · Faglitteratur
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne · 1930'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon