Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Ludovica Thornam (1853 - 1896)
Thornam, Ludovica Anine Vilhelmine Augusta

1853-96, maler.

*30.11.1853 i Horsens, †27.5.1896 i Kbh.

Forældre: overlærer Ludvig T. (1819-79) og Anine Charlotte Frederikke Norup (1824-95).

LT voksende op sammen søsteren ◊•Emmy T. og fik ligesom hun en kunstnerisk uddannelse. Som ganske ung modtog hun tegneundervisning på teknisk skole i Horsens. Forældrene opfordrede hende til at fortsætte studierne, og hun tog til Kbh., hvor hun i vintermånederne 1873-74 var elev ved ◊Vilhelm Kyhns tegneskole. Denne private kunstskole var særlig rettet mod kvinder, idet Kunstakademiet først i 1888 åbnede sine døre for kvindelige studerende. Det hørte til tidens opfattelse, at kvinder ikke kunne arbejde som professionelle kunstnere, men at de som led i deres borgerlige dannelse kunne beskæftige sig med tegning, indtil de indgik ægteskab. Men for LT, der forblev ugift, havde uddannelse et helt andet formål, idet hun skulle ernære sig selv. Derfor arbejdede hun ihærdigt på at uddanne sig. Ved Kyhns tegneskole blev hun vejledt til at specialisere sig i portræt- og figurmaleriet, og hun supplerede i nogle måneder 1876-77 sin viden med undervisning hos folkelivs- og portrætmaleren ◊H. Siegumfeldt. Derefter søgte hun adskillige gange om stipendier for at videreuddanne sig i udlandet. Det lykkedes i 1887, hvor hun modtog Kultusministeriets treårige legat og samme år et stipendium fra Det Raben-Levetzauske Fond. For pengene rejste hun sammen med moderen og søsteren til Italien og Paris. I Paris blev hun undervist af maleren J. Lefebvre ved Académie Julian, ligesom hun flere gange i perioden 1887-93 modtog undervisning hos H. Leroux. 1893-94 var hun i Italien.

Fra 1878 og indtil sin død udstillede LT flere gange på Charlottenborgs Forårsudstilling. Hun fik fra 1879 bestillinger på portrætter og kontakt til flere godsejerfamilier, hvor hun både underviste og malede. Det blev hendes indtægtskilde og livsgrundlag, men samtidig også hendes kunstneriske begrænsning. Stilistisk set var portrætterne traditionelle og upåvirkede af tidens strømninger og de malere, der bl.a. søgte at skildre det moderne liv. Især hendes tidlige billeder er malet efter en fast og stram opbygning, og farveholdningen er neddæmpet. Senere ses en fransk indflydelse, der bl.a. kom til udtryk i hendes anvendelse af dagslyset og i en friere maleteknik, hvor konturerne blev udvisket. Sammen med søsteren Emmy T. var LT en af de få kvinder i tiden, som kunne leve af at male.

Selvportræt fra 1885 på Horsens Kunstmus.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Katrine Kampe

 
Professioner
Malere
 
Organisationer
Charlottenborg
 
Emneord
Billedkunst · Udlandsophold · Portrætter
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1880'erne · 1890'erne
 
Regioner
Vejle Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon