Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Catharine Stolberg (1751 - 1832)
Stolberg, Henriette Catharine

1751-1832, forfatter.

*5.12.1751 i Bramstedt, Holsten, †22.2.1832 i Peterswaldau, Schlesien.

Forældre: overhofmester, greve ◊Christian Günther S. (1714-65) og Christiane Charlotte Friedrike Castell-Remlingen (1722-73).

Bofælle 1806-17: legationsråd ◊Gottlob Friedrich Ernst Schønborn, *15.9.1737 i Stolberg, Rheinland, †29.1.1817 på Emkendorf, Holsten.

CS, der også kaldtes Kätchen, voksede fra sit femte år op i Danmark, dels i Kbh. og dels på Hørsholm Slot, hvor faderen var hofchef hos enkedronning ◊•Sophie Magdalene. Hjemmet, hvor der blev født 12 børn, var fuldstændig tysk præget og et af centrene for det tyske kulturelle miljø i hovedstaden med digteren ◊Friedrich Klopstock som centralskikkelse og med en stærk hældning mod en pietistisk farvet kristendom. Forældrene tog levende del i børnenes opvækst, og CS blev uden regelmæssig undervisning meget belæst på flere sprog i lighed med brødrene, digterne ◊Christian S. og ◊Frederik Leopold S. I 1774 indtrådte hun som stiftsdame på Vallø, der blev det faste udgangspunkt for et omfattende rejseliv med lange ophold hos slægt og venner. 1783-84 var hun med ægteparret ◊Fritz og ◊•Julie Reventlow i Italien.

CS var levende engageret i sin tids tyske litteratur og åndsliv, førte en omfattende brevveksling og udviste i det hele taget en rastløs optagethed af begivenheder og personer, hun kom i berøring med, hvad der ikke sjældent førte til sammenstød med familiemedlemmer og bekendtskabskredsen. Hun var litterært begavet, forfattede mange utrykte digte og offentliggjorde skuespillet Moses, 1788, der viser Klopstocks indflydelse, og de to følsomme fortællinger Rosalia og Emma, der er skrevet i den engelske digter E. Youngs maner. 55 år gammel mødte hun på godset Emkendorf den 14 år ældre tidligere diplomat G.F.E. Schönborn, med hvem hun indledte et ægteskabslignende forhold, der varede til hans død i 1817. Sammen med broderen Frederik Leopold S. konverterede hun i 1802 til katolicismen, men vendte siden atter tilbage til den protestantiske tro. CS repræsenterer i udpræget, næsten ekstrem, grad den aristokratiske salonkulturs kvindetype, og hendes livsforløb demonstrerer på samme tid dens muligheder og desuden de grænser, som konventioner og standsforskelle betød.

Mal. fra 1786 af Jens Juel i privateje. To silhouetter i Fr.borgmus. Foto i KB.

Kieler Studien zur deutschen Literaturgeschichte 14, 1980. Aage Friis (red.): Bernstorffske papirer 1, 1904-13. Louis Bobé (red.): Efterladte papirer fra den Reventlowske familiekreds, 1895-1931.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Claus Bjørn

 
Professioner
Forfattere
 
Organisationer
 
Emneord
Skønlitteratur · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1700-tallet · 1800-tallet
 
Regioner
Holsten
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon