Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Mechtilde ( - 1288)
Mechtilde

†1288, dronning.

Forældre: grev Adolf 4. af Holsten (†1261) og Helvig af Lippe.

~1237 med kong ◊Abel, *ca. 1218, †29.6.1252, s. af kong ◊Valdemar 2. Sejr og ◊•Berengaria af Portugal.

~1261 med kong Birger Jarl af Sverige, †1266.

Børn: hertug ◊Valdemar 3. (ca 1238), hertug ◊Erik 1., ◊Abel.

M indgik i 1237 ægteskab med den danske kong Valdemar Sejrs søn Abel som led i de to fyrstehuses udsoning. Ægtefællerne blev efter mordet på kong ◊Erik 4. Plovpenning 1250 sammen kronet i Roskilde Domkirke som konge og dronning af Danmark, men allerede to år efter var M enkedronning.

Ms ægteskab fik betydning for den nærmere tilknytning af Slesvig til Holsten, som kendetegner udviklingen i den senere Middelalder. Abel, der 1232 havde fået hertugdømmet Slesvig, blev i 1239 formynder for Ms to brødre, de holstenske grever Gerhard og Johan. Siden fik M som enkedronning glæde af forbindelsen til Holsten, da hendes svoger ◊Christoffer 1. tog magten i Danmark på bekostning af hendes sønner. Det måtte hun opfatte som et tronran. Hun så det da som sin opgave bedst muligt at gøre sønnernes rettigheder gældende, og hendes holstenske grevebrødre frembød naturlige forbundsfæller. Den ældste søn Valdemar Abelsen var i fangenskab ved kongeskiftet, men M medvirkede til, at hendes brødre gjorde indfald i Slesvig by og i øvrigt løskøbte ham, så han i et forlig med kong Christoffer i 1254 kunne overtage det slesvigske hertugdømme. Det blev også med holstensk hjælp, at hendes yngre søn Erik Abelsen 1260-61 sikrede sig hertugdømmet efter Valdemars død. I denne sammenhæng pantsatte M og sønnerne Erik og Abel hertugdømmets sydligste del, landet mellem Slien og Ejderen, til hendes hjælpsomme brødre. Kort før sin død gav hun helt afkald på dette område, der aldrig igen kom i den danske kongemagts besiddelse. Det var også i kampen for Eriks rettigheder, at hun i 1261 indgik et nyt ægteskab med Sveriges magthaver Birger Jarl.

Ms bestræbelser udfoldedes til fordel for hendes sønner. Hun udnyttede de muligheder, der lå i hendes holstenske familiebaggrund, og det forhold, at fyrstelige ægteskaber skabte alliancer mellem landene. Derved indtraf begivenheder, og der skabtes tilstande, som fik betydning for Slesvigs politiske og på længere sigt også nationale tilhørsforhold.

Kai Hørby: Status regni Dacie, 1977.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Esben Albrectsen

 
Professioner
Dronninger
 
Organisationer
 
Emneord
 
Tidsperioder
1200-tallet
 
Regioner
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon