Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Agnete Munch-Petersen (1917 - 2004)
Munch-Petersen, Inger Agnete

*1917, professor.

*8.9.1917 i Sulsted sg.

Forældre: stiftsprovst Peter Frederik Horstmann (1881-1955) og Gerda Petersen (1881-1918).

~27.2.1943 med lektor Jon Palmgren M.-P., *29.7.1919 i Gudhjem sg., †12.8.1966 i Kbh., s. af professor ◊Jon Julius M.-P. og Alfhild Valfrid Mathilda Palmgren (universitetslektor, ordbogsredaktør ◊•Valfrid Palmgren Munch-Petersen).

Børn: Sten (1944), Christine (1947).

Præstedatteren AMP blev født i Sulsted i Nordjylland, men tilbragte sin barndom og det meste af sin tidlige ungdom i Viborg. Midt i hendes gymnasieforløb flyttede familien til Ålborg, hvor hun i 1935 blev matematisk student fra katedralskolen. Kort efter flyttede hun til Kbh. for at læse til kemiingeniør ved Polyteknisk Læreanstalt, det senere Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Hun afsluttede uddannelsen i 1942 og giftede sig det følgende år med studiekammeraten Jon Palmgren M.-P. Hans moder stammede fra Sverige, hvor parret bosatte sig efter brylluppet. AMP blev ansat som ulønnet medarbejder på Lunds Universitet hos professor T. Thunberg, en af svensk biokemis store profiler på det tidspunkt. Det var her, hun første gang stiftede bekendtskab med det fag, som skulle blive hendes fremtidige arbejdsområde. Efterfølgende var hun halvdagsbeskæftiget på forskningslaboratoriet ved AB Leo Läkemedelsfabrik i Helsingborg.

I 1945 vendte familien tilbage til Kbh., hvor det dengang var uhyre vanskeligt for en gift og dermed forsørget kvindelig akademiker med små børn at finde en stilling med fleksibel arbejdstid. Efter et vikariat på DTU blev AMP dog i 1946 tilknyttet Neurofysiologisk Institut ved Kbh.s Universitet som fondslønnet videnskabelig medarbejder hos professor ◊F. Buchthal. I 1952 flyttede hun efter eget ønske til Cytofysiologisk Institut med mulighed for at arbejde hos ◊Herman M. Kalckar, en af landets store biokemikere og enzymologer. Stærkt inspireret af Kalckar og det internationale forskermiljø, han havde opbygget, fik hun i de følgende år sit videnskabelige gennembrud med en række meget vigtige undersøgelser af den enzymatiske omsætning af sukkernukleotiderne, forbindelser af central betydning for sukkerstofskiftet. Efter få år forlod Kalckar imidlertid landet for at slå sig ned i USA, og instituttet blev nedlagt. Det korte åremål, hun arbejdede sammen med Kalckar, fik meget stor betydning for hendes videre forskerkarriere, og hun holdt kontakten med ham ved lige til hans død i 1991. AMP fortsatte sine studier, nu som universitetsadjunkt, ved Fibigerlaboratoriets biokemiske afdeling 1955-60. Et stipendium fra American Association of University Women muliggjorde, at hun i 1955 kunne tilbringe et år ved University of California, Berkeley, på det tidspunkt en af verdens førende forskningsinstitutioner inden for biokemi. Under dette ophold etablerede hun adskillige faglige og sociale kontakter, som hun bevarede gennem hele sit professionelle liv. 1959 erhvervede hun doktorgraden på en afhandling baseret på undersøgelser af sukkernukleotidernes stofskifte, Nukleotid-aktiverede fosforsyreestre. I 1960 blev AMP ansat som amanuensis og lektor ved Institut for Biologisk Kemi ved Kbh.s Universitet. Ud over sin forskning fik hun nu ansvaret for en stor del af biokemiundervisningen ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, og i forbindelse hermed var hun 1964-65 med til at skrive og redigere en stor dansk Lærebog i biokemi. Som følge af den eksplosive stigning i antallet af studerende på biokemistudiet i disse år blev der i 1967 opslået et nyt professorat i biokemi, og det følgende år blev AMP udnævnt til stillingen. 1969 flyttede hun med sin nye afdeling, Enzymafdelingen, til nyindrettede lokaler på Sølvtorvet, hvor det lykkedes hende sammen med en gruppe engagerede unge forskere og studerende at opbygge et meget aktivt forskningsmiljø. I 1970’erne og 1980’erne gennemførte gruppen omfattende biokemiske, genetiske og vækstfysiologiske undersøgelser af det bakterielle nukleotidstofskifte, og Enzymafdelingen udviklede sig til et internationalt anerkendt center for nukleotidforskning. Foruden en lang række artikler i internationale fagtidsskrifter stammer fra denne periode en meget omfattende monografi over dette område af biokemien, redigeret af AMP: Metabolism of Nucleotides, Nucleosides and Nucleobases in Microorganisms, 1983. AMP var en usædvanlig leder, som, allerede før universitetsloven af 1970 blev vedtaget, i vidt omfang havde indført demokrati på instituttet. Hun prioriterede sit daglige arbejde i laboratoriet meget højt og var eksperimentelt aktiv lige til sin afgang i 1987. Hendes personlighed, som også rummede et socialt engagement i medarbejderstaben, var afgørende for, at instituttet blev en velfungerende og særdeles attraktiv arbejdsplads for både ansatte og studerende. Gennem hendes 19 år som professor var det altid medarbejdernes faglige succes, der for hende kom i første række.

AMP modtog i 1968 Tagea Brandts Rejselegat, en hæder, der må have været hende særlig kærkommen. Gennem hele sit virke har hun haft en dyb interesse for fremmede kulturer, og hun kombinerede ofte sine udenlandske kongres- og studieophold med aktiviteter af mere kulturel karakter. Denne rejselyst har hun efter sin afgang fået tid til at pleje i endnu større omfang.

Foto i KB.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Jan Neuhard

 
Professioner
Akademikere · Forskere · Ingeniører · Professorer · Doktorer
 
Organisationer
Københavns Universitet · Lunds Universitet · Fibigerlaboratoriet
 
Emneord
Biokemi · Kemi · Enzymologi
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Nordjyllands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon