Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Johanne Seizberg (ca. 1732 - 1772)
Seizberg, Johanna Amalie

ca. 1732-72, tegner.

*ca. 1732, formentlig i Augsburg, Tyskland, †15.6.1772 i Kbh.

Forældre: bogtrykker Riedlinger.

~med løjtnant Simon Philippinus Nerius S., *16.4.1729 i Straubing, Tyskland, †1790, s. af kaptajn Wolfgang Ignatius S.

JS var af tysk oprindelse. At hun kendes i Danmark i dag, skyldes hendes deltagelse i produktionen af nogle omfattende og ambitiøse naturhistoriske værker, der med kongelig støtte blev udgivet i sidste halvdel af 1700-tallet. Igangsætteren var lensgreve og overhofmarskal ◊Adam Gottlob Moltke, der opfattede bogprojekterne som et led i regeringens erhvervsøkonomiske politik. Med initiativerne skulle der kastes glans over ◊Frederik 5.s enevældige kongehus, og Danmark skulle have ry som hjemsted for kunst og videnskab.

I 1754 kom JS til Kbh. gennem sit bekendtskab med konkyliologen og kobberstikkeren ◊Frants Michael Regenfuss og hans hustru Margaretha Ludwig. Her deltog hun i illumineringen, dvs. farvelægningen, af de trykte tavler til det prægtige konkylieværk Auserlesne Schnecken, Musscheln und andere Schaalthiere, der blev udgivet 1758 og genudgivet året efter. JS høstede megen anerkendelse for farvelægningen af tavlerne, som hun udførte i samarbejde med Margaretha Ludwig Regenfuss. JSs ry på dette område bredte sig, og da det botaniske storværk Flora Danica i 1761 begyndte at udkomme, blev hun tilknyttet som illuminist. Således illuminerede hun de eksemplarer af værket, som kongen havde bestilt. Snart viste det sig, at efterspørgslen på værket, især i den farvelagte udgave, var så stor, at der opstod behov for flere illuminister. I 1762 blev det på et møde på Kunstakademiet, hvor Moltke bl.a. deltog, besluttet at oprette en Illuminationsskole for “Quindekiønnet” ved at ansætte to “Læremødre” til at varetage undervisningen. JS blev den ene. Sammen med en madam Starck fra Nürnberg, som også beherskede kunsten at illuminere, indrettede hun en skole på Christianshavn. Som elever fik de to kvinder udvalgte unge piger fra Det kgl. Opfostringshus. Skolen var under opsyn af professor og hofmaler ◊C.G. Pilo fra Kunstakademiet samt botaniker ◊Georg Christian Oeder, der stod for udgivelsen af Flora Danica. I de følgende ti år fungerede skolen udmærket, men derefter måtte den indstille sin virksomhed, idet Oeder i forbindelse med ◊J.F. Struensees fald i 1772 blev forvist fra Kbh., og udgivelsen af værket midlertidigt stoppet. Illuminationsskolens formål med at uddanne fattige unge piger til en hæderlig beskæftigelse kan også ses i lyset af 1700-tallets stræben efter borgerdydens fremme. Men de bevarede, farvelagte tavler vidner også om den høje billedmæssige standard, der blev forlangt med hensyn til akkuratesse, præcision og disciplin i arbejdets udførelse. Disse kvaliteter var med til at underbygge og fremme de naturhistoriske værkers anseelse herhjemme og i udlandet. Skolens aktivitet var et tidligt eksempel på en professionalisering af de grene inden for tegne- og malekunsten, som dengang stod åben for kvinder.

Vibeke Woldbye (red.): Blomster fra sans og samling, 1990. Vibeke Woldbye (red.): Konkylien og mennesket, 1983. Dansk Boghaandværk gennem Tiderne, 1949. Philobiblon, 1948, s. 121-122.

Laura Bjerrum

 
Professioner
Tegnere · Forstandere · Skoleledere
 
Organisationer
Illuminationsskole for "Quindekiønnet"
 
Emneord
Billedkunstskoler · Billedkunst
 
Tidsperioder
1700-tallet
 
Regioner
Tyskland
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon