Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Martha Wærn (1741 - 1812)
Wærn, Martha

1741-1812, legatstifter.

*22.4.1741 i Oslo, †27.1.1812 i Kbh.

Forældre: købmand Paul Haslef (1706-81) og Anne Brun (1713-41).

~17.11.1771 med by- og rådstueskriver ◊Morten W., *19.3.1728 på Frederikshald, Norge, †21.2.1796 i Kbh., s. af købmand Peder Mortensen W. og Kirstine Colbjørnsdatter.

Sammen med sin ældre søster Anna Maria voksede MW op i det daværende Kristiania i Norge. Hendes fader var en velhavende købmand, og familien hørte derfor til byens bedre borgerskab. Moderen døde, mens MW var spæd, og faderens andet ægteskab var barnløst. MW boede i sit barndomshjem, indtil hun i 1771 som 30-årig ægtede den 13 år ældre by- og rådstueskriver Morten W. Det var hans andet ægteskab. I 1767 var han blevet gift med hendes søster, der var død efter fire års barnløst ægteskab.

Heller ikke MW fik børn. Efter faderens død i 1781 bosatte hun sig med sin mand i Kbh. Han døde i 1796, og hun, der tidligere havde arvet sin fader, stod nu tilbage med en større formue, som hun fik kgl. tilladelse til frit at disponere over. På denne tid havde en kvindes underskrift ikke juridisk gyldighed. Så hun antog derfor den norskfødte ◊Peter Andreas Rosenvinge Kolderup som sin værge. Få år efter ægtefællens død oprettede hun et testamente, hvori hun bestemte, at størstedelen af hendes formue skulle gå til oprettelse af et opdragelses- og undervisningsinstitut for fattige og faderløse borgerdøtre. Formålet med instituttet var at give dem en opdragelse, så de, når de kom til skelsår og alder, kunne varetage opgaven som hustru og moder eller, hvis ikke de blev gift, ernære sig selv på en for deres stand passende måde. MW bestemte at instituttet skulle bære navnet Det Wærnske Institut, og hun udarbejdede en detaljeret plan med omhyggelige overvejelser om pigernes opdragelse og oplæring. Det var gudsfrygt og god moral, arbejdsomhed, renlighed og orden samt praktiske og teoretiske færdigheder inden for husholdning og håndarbejde, der skulle indpodes i pigerne, så de ville kunne varetage deres senere opgaver som “duelige Huusholdersker”. Dette formål faldt i tråd såvel med tidens pædagogiske debat og samfundets behov for en forbedret pigeopdragelse som med den private velgørenhed, der var borgerskabets forsøg på at løse samfundets sociale problemer. At gavne det offentlige var da også et erklæret mål for MW, der testamenterede midler til Almindelig Hospital, Nicolai Sogns Arbejdshus, Skt. Hans Hospital og Herlufsholm Skole.

MW var ikke alene en handlekraftig og godgørende kvinde. Hun synes også at have været ambitiøs. I 1810 fik hun kgl. tilladelse til at bære en af landets højeste titler: geheimekonferensrådinde af første klasse. Til gengæld testamenterede hun en større sum til landkadetakademiet i sin fødeby, hvor Rosenvinge Kolderup havde opholdt sig som ung korporal. To år før sin død havde hun således ikke alene fået en højere placering på den sociale rangstige. Men med Det Wærnske Institut, der eksisterede som selvstændig institution, indtil det i 1921 indgik samarbejde med Mariaforbundet, havde hun også efterladt sig et synligt minde for eftertiden.

Mal. fra 1804 af C.A. Lorentzen på Mariaforbundets Efterskole.

Nete Balslev Wingender: Arven efter Martha Wærn, 1992.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Nete Balslev Wingender

 
Professioner
Legatstiftere
 
Organisationer
Det Wærnske Institut
 
Emneord
Filantropi · Pigeskoler
 
Tidsperioder
1700-tallet · 1800-tallet
 
Regioner
Norge
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon