Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Sofie Pedersen (1895 - 1974)
Pedersen, Maren Sofie Vilhelmine

1895-1974, politiker.

*12.10.1895 i Odense, †6.12.1974 smst.

Forældre: arbejdsmand Hans Peder Rasmussen (1868-1946) og Johanne Kathrine Kristine Nielsen (1865-1929).

~22.12.1912 med fabriksarbejder Peder Laurits P., *2.10.1890 i Dronninglund sg., †1.7.1973 i Odense, s. af husmand Peder Kristian P. og Karoline Frederikke Pedersen.

Børn: Thora Marie (1913), Carl Johannes (1922).

SP voksede op i et arbejderhjem som en af ni søskende. Faderen var teglværksarbejder, og da det var sæsonarbejde, kunne økonomien i perioder være stram. Det betød dog ikke, at familien sultede, men de lærte at dele og at holde sammen, et sammenhold, som ifølge SP strakte sig ud over den snævre familiekreds. Efter at hun i 1912 var blevet gift, helligede hun sig hjemmet og børnene, men hun var politisk interesseret, og 1918 blev hun medlem af Socialdemokratiet. Interessen for det politiske og det faglige skærpedes, da familien i begyndelsen af 1920’erne tog til Vendsyssel, for, som hun udtalte i et avisinterview, her “både så og mærkede jeg den sociale uretfærdighed, som overgik småfolk”. Ægtefællens løn var så ringe, at SP også måtte gå ud som landarbejder og vaskekone og tage det mindste barn med på armen.

Da familien i 1924 kom til Odense, fik SP arbejde som syerske. Hun blev medlem af Syernes Fagforening og fra 1928 foreningens næstformand. Også partipolitisk var hun aktiv, og hun blev medlem af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening. Ved kommunalvalget i 1937 kom hun ind i Odense byråd for Socialdemokratiet, og samtidig trak hun sig tilbage både fra sit fag og fra fagbevægelsen. I det kommunale arbejde var det frem for alt børnenes og de gamles vilkår, der lå hende på sinde. Hun var medlem af socialudvalget og børneværnet 1937-46, og fra 1937 sad hun i skolekommissionen, 1942-47 som formand. 1946 blev hun formand for Landsforeningen for Forældreråd og Skolekommissioner, en post, hun varetog til 1950. Da der i 1938 oprettedes en privat Mødrehjælp for Fyns Stift, udpegedes SP til leder, indtil institutionen året efter blev overtaget af det offentlige. Hun var medlem af byrådet til 1950.

I 1947 blev SP valgt ind i Folketinget for Assenskredsen. Valgene i 1943 og 1945 havde været en stor skuffelse for de socialdemokratiske kvinder, der ikke havde fået en eneste kandidat ind. Til gengæld blev partiet i 1947 repræsenteret af fire kvinder, foruden SP ◊•Fanny Jensen, ◊•Bodil Koch og ◊•Edel Saunte. I Folketinget videreførte SP sit sociale engagement, og hun var ordfører i sager vedrørende mødrehjælpsinstitutioner og hjemmesygepleje. Hendes arbejdsområder blev fortrinsvis socialforsorg og skolevæsen. På baggrund af sine erfaringer på skoleområdet gik hun med liv og sjæl ind for sin partifælle, undervisningsminister ◊Julius Bomholts planer om en reform, der bl.a. omfattede fællesskole til det 15. år. Selv blev hun medlem af Undervisningsministeriets Kommission til Revision af Skoletilsynsloven, af Ungdomsskolenævnet og fra 1954 af Landsnævnet for Børneforsorg. Hun faldt ved valget i 1950, men genvalgtes i 1953 og sad til 1960. SP var endvidere i 1947 suppleant til Landstinget, valgt af Socialdemokratiet på Fyn. I sine mange politiske hverv havde hun en stor støtte i sin ægtefælle. Som hun selv så bramfrit udtrykte det, når talen kom på hans respekt for hendes gøremål: “Der er mange kællinger, som kunne lære noget af ham.”

Foto i ABA, KB.

Karin Sandvad

 
Professioner
Kommunalpolitikere · Folketingsmedlemmer
 
Organisationer
Syernes Fagforening · Socialdemokratiet · Socialdemokratisk Forening · Landsforeningen for Forældreråd og Skolekommissioner · Mødrehjælp for Fyns Stift (se Mødrehjælpen for Fyn og Mødrehjælpen) · Folketinget · Undervisningsministeriets Kommission til Revision af Skoletilsynsloven · Ungdomsskolenævnet · Landsnævnet for Børneforsorg (se Landsnævnet for Børne- og Ungdomsforsorg)
 
Emneord
Politik · Fagforeninger · Socialpolitik · Fagforeningspolitik · Børneforsorg · Uddannelsespolitik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning



Printer ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon