Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Frederikke Pio (1837 - 1922)
Pio, Frederikke Benthe

1837-1922, højskoleforstander.

*16.7.1837 i Kbh., †17.7.1922 i Chicago, USA.

Forældre: danselærer Jean Pierre P. (1778-1867) og Marie Olsen (1797-1877).

~9.4.1870 med gårdejer Jørgen Olesen, *10.11. 1839 i Tørskind, Bredsten sg., s. af gårdejer Ole Sørensen og Ane Johanne Jensdatter.

Børn: Johannes (1871), Olaf Emil Theodor (1873), Frede (1875), Svend (1877), Otto (1881), Holger (1882).

FP voksede op som den yngste af en søskendeflok på 17 i det indre Kbh. Hendes fader, som var af fransk afstamning og tidligere havde været skuespiller, var danselærer ved kadetskolen. Det var således et miljø meget forskelligt fra de grundtvigske landbokredse, hvor hun gjorde sit navn kendt. Hendes ansættelse som huslærer på herregården Hessel på Djursland bragte hende i forbindelse med den grundtvigske præstefamilie la Cour på egnen. Som 24-årig blev hun lærer for de børn, Asta Grundtvig havde bragt med ind i ægteskabet med ◊N.F.S. Grundtvig, og hun opholdt sig de følgende fire år i deres hjem. I somrene 1866 og 1867 var hun lærer ved ◊Christen Kolds højskole på Fyn, inden hun startede sin egen pigehøjskole i Åle ved Horsens i november 1867 og dermed blev den første kvindelige forstander på en grundtvigsk højskole.

FPs pigehøjskole blev oprettet med hjælp fra en kreds af egnens grundtvigske mænd, som hun havde fået kontakt med i familien Grundtvigs hjem. Hun ledede skolen og underviste sammen med Charlotte la Cour og sognets lærer Anders J. Dahl. Skolen havde den første vinter 26 elever, men året efter kun otte, hvorfor FP afhændede skolen til ægteparret Dahl, som med held drev den videre. Det synes især at have været FPs musikalske evner, der var hendes styrke i højskolearbejdet: “Der var frejdig Sang fra Morgen til Aften og Danselege i det grønne.” Hun komponerede i 1860’erne på N.F.S. Grundtvigs opfordring en melodi til hans digt Ser til Fuglene i Luften. Men ifølge sit eftermæle blandt grundtvigianere var hun mere sværmerisk betaget af det jyske landboliv, end hun var dybtgående kaldet til et folkeligt oplysningsarbejde. Ikke desto mindre fortsatte hun i efteråret 1869 sit arbejde ved en anden pigeskole i Tørskind ved Vejle, hvor hun benævntes bestyrerinde, da hun i 1870 giftede sig med gårdmand Jørgen Olesen. Også sammen med ham søgte hun at holde højskole på gården, men uden tilstrækkelig elevtilgang. Til gengæld fik hun i 1879 præmie for ost på udstillingen i Vejle og understøttelse af landboforeningen til en studierejse til Holland. I 1880 rejste familien til Kbh., hvor de drev en forretning, indtil de i 1892 emigrerede til USA. FP fastholdt der sin tilknytning til dansk og grundtvigsk kultur og skabte sig et smukt eftermæle for sin store hjælpsomhed over for mennesker i nød.

FP tilskrives et ildfuldt temperament, havde let til begejstring og hurtige standpunkter, var altid energisk og selvopofrende i kamp for de idéer, hun var optændt af. En rig fantasi og usædvanlig handlekraft, musikalitet og store sproglige evner er de egenskaber, der især er blevet fremhævet som karakteristiske for hende. I de grundtvigske landbokredse har hun på mange måder været en fremmed fugl.

Holger Begtrup: Dansk Menighedsliv i grundtvigske Kredse 4, 1933. Højskolebladet 50/1922.

Gunhild Nissen

 
Professioner
Forstandere
 
Organisationer
Frederikke Pios Pigehøjskole
 
Emneord
Højskoler · Emigranter · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1860'erne · 1870'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon