Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Inger Marie Plum (1889 - 1965)
Plum, Inger Marie

1889-1965, grosserer.

*9.4.1889 i Kbh., †2.9.1965 smst.

Forældre: grosserer ◊Sophus Munk P. (1847-1904) og Antonie Christine Elisabeth Marie Christiansen (1859-1910).

IMP endte sine dage som en velkendt og almindeligt respekteret smørgrosserer. At hendes liv skulle forme sig sådan, var ikke resultat af et bevidst karrierevalg. Hun blev født som det sjette barn i en søskendeflok på 15, og da hun var færdig med skolen, tog hun 21 år gammel faglærerindeeksamen i historie på N. Zahles Seminarium. Men netop som hun havde taget denne eksamen, døde hendes moder. Faderen var død seks år tidligere, så de ni yngste søskende, der endnu ikke var myndige, havde hårdt brug for hjælp. IMP trådte da i forældrenes sted og tog sig af sine mindre søskende, indtil de kunne klare sig selv. Derefter begyndte hun at hjælpe sin ældre broder Paul P. i hans virksomhed. Han havde videreført faderens engrosforretning i smør, men havde i 1925 måttet afstå den til firmaet E.F. Esmann. To år senere havde han imidlertid etableret sin egen virksomhed under navnet P.M. Plum Eksport-Kompagni.

Det var altså et ønske om at hjælpe familien og ikke en erhvervsuddannelse, der blev IMPs indgang til smørhandelen, men da hun først havde engageret sig i området, erhvervede hun hurtigt den fornødne fagkundskab. 1931 blev hun medlem af selskabets bestyrelse, året efter prokurist, og da broderen døde i 1934, overtog hun ledelsen af firmaet og løste samtidig grossererborgerskab. Hendes faglige kvalifikationer blev anerkendt i branchen, og hun fik sæde i to af de centrale faglige udvalg, Børsens Smørbedømmelsesudvalg og Smørnoteringsudvalget. Efter Anden Verdenskrig blev tyngdepunktet i virksomheden forskubbet fra smøreksport til eksport af kødkonserves. I 1960 lod hun sit firma indgå som datterselskab i konserveskoncernen Hafnia, og året efter trak hun sig helt ud af driften.

IMPs kærlighed til familien havde været drivkraften i hendes liv, og det gav sig også udtryk i en slægtshistorisk interesse. Hun bidrog til Metropolitanerbogen, 1939, udgav i 1959 Anetavle for 9 søskende Christiansen fra Flensborg om sin moders slægt og skrev en mindre afhandling om Plumfamiliens bidrag til den danske smørhandels historie i Erhvervshistorisk Årbog 1964.

Foto i KB.

Jørgen Fink

 
Professioner
Grosserer · Virksomhedsejere
 
Organisationer
P.M. Plum Eksport-Kompagni
 
Emneord
Handel · Fødevarer
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon