Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Katrine Lønborg (1848 - 1925)
Lønborg, Anna Katrine Cecilie

1848-1925, skoleforstander.

*4.4.1848 i Nykøbing F., †25.7.1925 i Roskilde.

Forældre: urmager Diderik Bech L. (1798-1865) og Frederikke Pouline Priergaard (1804-1884).

KL voksede op i Nykøbing F., hvor faderen var urmager. Det hed sig, at hun fra faderen havde arvet sin fingernemhed og fra moderen sin humoristiske sans og evne til at fortælle og fremstille. 15 år gammel kom hun til Kbh. for at gå på N. Zahles privatlærerindekursus. Efter kurset fik hun pladser i forskellige hjem som privatlærerinde, bl.a. hos tobaksfabrikant ◊E. Nobel. I 1872 blev hun ansat på N. Zahles Skole, først som medhjælp i skolens pension og som lærer i engelsk, siden i religion, dansk, pædagogik og håndarbejde. I 1874 blev hun forstander for de tre yngste klasser i underskolen og i 1880 tog hun institutbestyrerprøven. To år efter blev hun forstander for den samlede barneskole i Zahle-imperiet. Hun samlede gennem 36 år alle klasser til 9. klasse under sig og opbyggede barneskolen som en ubrudt enhedsskole. Da N. Zahles Skole i 1885 blev en selvejende institution, blev hun medlem af skolens bestyrelse, hvor hun sad til 1908.

I håndarbejde blev KL en foregangskvinde, idet hun efter en studierejse til Schweiz i 1880 indførte den Schallenfeldtske metode, først i N. Zahles Skole, senere i andre. Denne håndarbejdsmetode var baseret på forestillingen om, at systematisk indlæring af tekstile teknikker havde en gavnlig indflydelse på karakterdannelsen. KL underviste desuden på Testrup Højskole om sommeren, ligesom hun besøgte og underviste på skoler i Sverige, Tyskland og Schweiz. I 1908 måtte hun til forældres, kollegers og elevers store sorg trække sig tilbage på grund af svigtende kræfter. Men kort efter sin pensionering flyttede hun tilbage på skolen, hvor hun boede indtil sin død i 1925. Hun udgav sammen med ◊•Henriette Skram Historiske Digte, 1892, og sammen med •Augusta Fenger L. Stremmes Skrivesystem, 1885.

KL var en ypperligt formidlende pædagog og barneopdrager, og hun viste en sjælden sans for løsning af praktiske pædagogiske problemer: hendes jugement måtte selv ◊•Natalie Zahle bøje sig for. Hun var det levende eksempel på J.H. Pestalozzis teori om opdrager- og undervisningskunsten, som den udfoldes i den sociale moderskikkelse. Ikke blot skolekredsens lærerinder og lærere, men også forældrekredse i flere generationer stod i gæld til KL for hendes indsats. Det var hende, der gennem en menneskealder og med en pionerindsats omsatte Pestalozzis og Zahles idéer til virkelighed og lagde det almenpædagogiske fundament for hele skoleimperiet.

Foto KB, Danske Kvinders Fotoarkiv.

Birgitte Possing: Viljens Styrke, 1992. Minna Kragelund: Opdragende håndarbejde, 1989. Natalie Zahle til Minde, 1927.

Birgitte Possing

 
Professioner
Lærere · Forstandere · Skoleledere
 
Organisationer
Testrup Højskole · Natalie Zahles Skole
 
Emneord
Pigeskoler · Pædagogik · Højskoler · Udlandsophold · Internationalt arbejde
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1870'erne · 1880'erne · 1890'erne · 1900'erne
 
Regioner
Storstrøms Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon