Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Theodora Deissner (1875 - 1960)
Deissner, Katrine Theodora

1875-1960, skoleinspektør.

*2.1.1875 i Kolding, †20.10.1960 smst.

Forældre: kreatureksportør Christian Theodor D. (1833-1907) og Katrine Sørensen (1837-1912).

TD voksede op i en kendt Koldingfamilie. Hendes fader var kreaturhandler, og hendes brødre overtog efter hans død familievirksomheden. Hele søskendeflokken på fem, alle ugifte, blev boende sammen til deres død. En søster Maja D. blev ligesom TD lærerinde ved Kolding kommunale skolevæsen. TD tog almindelig forberedelseseksamen fra Kolding Døtreskole 1893 og lærerindeeksamen fra Femmers Kvindeseminarium 1899. Hun vendte allerede samme år tilbage til Kolding, hvor hun blev ansat ved skolevæsenet. Fra 1904 fik hun sin virksomhed ved Kolding kommunale Forskole, og da skolens overlærer, som skoleinspektører i provinsen dengang kaldtes, i 1915 gik af, blev hun konstitueret i embedet. Dermed startede den kamp, der året efter førte frem til, at hun udnævntes til Danmarks første kvindelige skoleinspektør uden for Kbh. Hovedstaden havde sin egen skoleordning, her var den første kvinde •Henriette Petersen blevet udnævnt i 1894.

Forskolens lærerinder gik forrest i kampen og opnåede støtte fra resten af lærerpersonalet og skolemyndighederne. Da der ikke var lovhjemmel til at udnævne kvindelige skoleinspektører, tog Koldingkredsens folketingsmand ◊N.J. Laursen spørgsmålet op i Rigsdagen, og resultatet blev en lovændring, der gav kvinder adgang til ledende stillinger i den offentlige børneskole. Hermed var vejen banet for TD. I et felt på 26 ansøgere, heraf tre kvinder, blev hun indstillet som nr. 1 til stillingen i fuld enighed mellem byråd, skoledirektion og ministerium. Hun havde modtaget strålende anbefalinger fra to overordnede, der bl.a. fremhævede hende som “fremragende dygtig og i høj Grad samvittighedsfuld” og som en lærerinde, hvis “rolige, men bestemte Væsen gør hende særlig egnet til en ledende Stilling”. Dansk Kvindesamfund, der siden 1907 havde stillet krav om kvinders adgang til skoleinspektørembederne, sendte sin lokalformand •Helen Clay Pedersen til Kbh. for at tale TDs sag hos ministeren. Hendes udnævnelse må således ses som et resultat af politisk vilje til en begrænset reform på dette område og som udtryk for personlig opbakning bag hendes person. Det spillede formodentlig ind, at der var tale om en forskole kun for mindre børn. TD fik en lang og succesrig karriere som skoleleder. Hun gik først af som 70-årig i 1944 og blev ved denne lejlighed hyldet for sin indsats. Med sit myndige og forstående væsen og sin repræsentative personlighed havde hun fuldt ud indfriet forventningerne. TD gjorde sig aldrig stærkt gældende uden for skolens verden. Hun levede helt til 1960 og døde som den næstsidste af søskendeflokken.

 

Kvinden og Samfundet 10/1944. Kolding Folkeblad 18.9.1944.

Undervisningsministeriets arkiv i RA, sag 1156/1916.

Hanne Rimmen Nielsen

 
Professioner
Skoleinspektører · Skoleledere · Lærere
 
Organisationer
Kolding kommunale Forskole
 
Emneord
Folkeskolen
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne
 
Regioner
Vejle Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon