Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Grethe Krogh (1928 - 2018)
Krogh Eriksen, Grethe

*1928, organist, professor.

*7.11.1928 i Viborg.

Forældre: pianist Svend Krogh Christensen (1902-81) og Agnes Hornskov (1902-93).

~7.5.1969 med bratschist Richard Dahl Eriksen, *1.3.1918 i Detroit, USA, †4.10.1988 i Kbh., s. af inspektør Jens E. og Rita Jenny Dahl.

GK blev født i Viborg og voksede op i et musikerhjem, hvor faderen underviste i klaverspil, og moderen også spillede klaver. Det var derfor naturligt, at GK selv begyndte at spille som femårig og fortsatte med klaverundervisningen i skolen. Her fik hun også kendskab til orglet gennem sin lærer Bodil Helsted, der var organist i Søndre Sogns Kirke, hvor GK fungerede som hendes vikar. I 1948 startede hun på Musikkonservatoriet med klaver som hovedfag og fik senere orgel som tillægsfag. I 1951 bestod hun diplomeksamen i klaver, den store organisteksamen og afgangseksamen i cembalo, og i 1953 debuterede hun med kun to ugers mellemrum på både klaver og orgel.

Efter eksamen fortsatte GK med orgelstudier hos ◊Finn Viderø sideløbende med, at hun fik sit første embede som organist i Nykøbing M. i 1954 og begyndte at undervise. Allerede på dette tidspunkt var GK en fremragende organist med en eminent teknik og en flittig koncertgiver, der bl.a. spillede nye værker af danske komponister, fx ◊Svend-Ove Møller. Repertoiret blev udvidet med franske komponister fra baroktiden, F. Couperin og L.N. Clérambault, og fra romantikken og nyere tid, herunder O. Messiaen. Kendskabet til nyere fransk orgelmusik, som på det tidspunkt var beskedent i Danmark, udbyggede GK under studier i Paris 1955-56, der var muliggjort af et fransk statslegat. I Paris blev hun undervist i orgelspil af A. Marchal og i klaver af A. Reboulot, mens hun sideløbende fortsatte sin koncertvirksomhed og bl.a. spillede ved indvielsen af den danske kirke i Paris. 1958-59 blev GK inviteret til USA, hvor hun underviste ved University of Arkansas, studerede amerikansk musik og gav koncerter med ikke mindst dansk orgelmusik på programmet.

I årene 1960-64 var GK ansat som organist ved Christianskirken i Århus. Det var et dynamisk embede med mange koncertmuligheder, som hun forstod at udnytte fuldt ud, bl.a. ved som den første i byen at spille Messiaens store cyklus La Nativité du Seigneur. Fra 1964 til 1969 var GK ansat i et af de mest eftertragtede organistembeder i Danmark ved Holmens Kirke, hvor både ◊Niels W. Gade og ◊Thomas Laub havde virket. Aldrig tidligere havde en kvindelig organist bestridt så fornem en stilling. Det blev en tid med mange udfordringer for GK, takket være de mange koncerter og de spændende opgaver, stillingen indebar, fx tronfølgerens bryllup i 1967.

Året efter sin ansættelse ved Holmens Kirke begyndte GK at undervise på Musikkonservatoriet, hvor hun i 1969 blev ansat som professor i orgelspil. Her viste hun sig som en inspirerende pædagog, der fostrede mange dygtige elever, bl.a. Inge Bønnerup, Jens E. Christensen og Flemming Dreisig. Ud over danske elever, blev hun også meget søgt af udenlandske studerende, ikke mindst fra USA. GKs imponerende karriere både som koncerterende organist og som professor ved landets førende musikinstitution har virket yderst inspirerende på unge danske organister, ikke mindst kvinder, der i hende har kunnet se et fornemt forbillede. På konservatoriet blev hun kendt som en entusiastisk lærer, der knyttede stærke bånd til sine elever, hvis liv og virke hun fulgte også efter deres afgang. Det var derfor et tab for dansk musikliv, da GK i protest mod de store administrative byrder i 1990 sagde farvel til sit pædagogiske virke for helt og holdent at hellige sig sin koncertvirksomhed i ind- og udland.

GK har været en meget aktiv koncertgiver, der er blevet kendt for sit store repertoire med vægt på danske værker og nye eller hidtil ukendte orgelværker. Hun har givet koncerter i de fleste europæiske lande samt i det tidligere Sovjetunionen og i USA. Ofte har hun uropført nye orgelværker, bl.a. af Svend-Ove Møller, ◊Bernhard Christensen, Knud Høgenhaven, Niels la Cour, ◊Leif Thybo og Tore Bjørn Larsen, og hun har indspillet en række plader og cd’er, bl.a. alle Møllers orgelværker i 1971, Høgenhavens i 1978, ligesom hun medvirkede på Thybos cd i 1994. Men også ældre danske komponister har hun virket for at udbrede kendskabet til, det gælder fx Gade, ◊J.P.E. Hartmann, ◊Gottfred Matthison-Hansen og ikke mindst ◊Carl Nielsen, hvis Commotio hun flere gange har indspillet, sidst i 1996. GK er ofte blevet tilkaldt, når et nyt orgel skulle indvies både i Danmark og i andre lande, og hun har været solist ved en række fornemme festspil, ligesom hun ofte har været dommer ved internationale orgelkonkurrencer, fx i Chartres og Nürnberg og formand for dommerkomitéen ved den internationale orgelkonkurrence i Odense. GK har haft mange tillidshverv i dansk musikliv, bl.a. i bestyrelsen for Dansk Organist- og Kantorsamfund, i Udvalget for Dansk Kirkesang og i Heinrich Schütz’ Selskabet. Hun har modtaget en række priser og legater, bl.a. Musikanmelderringens Kunstnerpris 1968, Tagea Brandts Rejselegat 1972, og professor ◊Ove Christensens Mindelegat 1978. GK blev ridder af 1. grad af Dannebrogordenen 1982.

Foto i KB.

Levnedsberetning i Ordenskapitlet.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Eva Maria Jensen

 
Professioner
Organister · Professorer
 
Organisationer
Holmens Kirke · Christianskirken i Århus · Musikkonservatoriet · Dansk Organist- og Kantorsamfund · Udvalget for Dansk Kirkesang · Heinrich Schütz' Selskabet
 
Emneord
Musik · Udlandsophold · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Viborg Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon