Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Inge Krogh (1920 - )
Krogh, Inge Marie

*1920, overlæge, politiker.

*13.11.1920 i Odense.

Forældre: grosserer Hans Peter K. (1897-1976) og Elfrida Roe (1899-1984).

IK voksede op på Fyn. Hendes fader var repræsentant, moderen, der var hjemmegående, var plaget af depressioner og opholdt sig i flere perioder på kolonien Filadelfia. Faderen var en af pionererne inden for Retsforbundet, og der blev diskuteret meget politik i barndomshjemmet. Som stor skolepige besluttede IK, at der aldrig skulle diskuteres politik i hendes hjem, når hun blev voksen. Dette løfte holdt hun, indtil hun blev 50 år. I en periode i IKs barndom var faderen arbejdsløs, det gav små kår i hjemmet, men efter nogle år arbejdede han sig op og blev selvstændig grosserer. IK kom i gymnasiet, men følte sig ikke hjemme blandt kammeraterne, og det gjorde hende ensom og rodløs. Hun var ikke opdraget kristent hjemme, men kom i denne kriseperiode i kontakt med foreningen Kristne Gymnasiaster og tog med på en af deres sommerlejre. Kontakten med foreningen og bibellæsningen fik hende til at søge en løsning på problemerne i et nært forhold til Gud. Det lykkedes for hende, hun forlod folkekirken og blev et meget aktivt medlem af frimenigheden Den Apostolske Kirke, et engagement, hun har opretholdt lige siden.

IK blev student 1939 fra Skt. Knuds Gymnasium i Odense. Efter en kortvarig ansættelse på faderens kontor, så hun kunne se, “hvor pengene kom fra”, begyndte hun på medicinstudiet og tog embedseksamen i 1949 fra Kbh.s Universitet. Hun blev speciallæge i intern medicin i 1962 og allerede året efter speciallæge i psykiatri. Efter en række ansættelser rundt omkring i landet kom hun i 1962 til Åndssvageforsorgen i Nyborg som reservelæge, to år senere blev hun overlæge samme sted. Ved Forsorgscenteret i Nyborg gjorde hun en stor indsats for at bedre forholdene for de åndssvage og for deres familier. Hun holdt åbent hus i Åndssvageforsorgen, så offentligheden kunne få indblik i virksomheden der. Samtidig udførte hun en omfattende foredragsvirksomhed for at udbrede kendskabet til åndssvaghed som sygdom og afhjælpe skyldfølelsen hos forældre til åndssvage børn. Disse initiativer skabte megen sympati og gjorde hende kendt på Fyn. Hun fik interesse for Kristeligt Folkeparti (KF), der blev stiftet i 1970 i protest mod, at forbudet mod billedpornografi var blev hævet året før og abortlovgivningen liberaliseret samme år. Da en gruppe Nyborgborgere, der kendte hende fra hendes arbejde inden for åndssvageforsorgen, foreslog hende som folketingskandidat for de kristelige i 1971, sagde hun ja til at stille op. Hun var medlem af partiets hovedbestyrelse fra 1971 og frem til 1979.

I 1973 blev IK valgt til Folketinget og i de følgende 11 år kendt som en farverig og kontroversiel politiker. Hun var en fanatisk modstander af fri abort og frigivelse af pornografien. Fra starten af sin politiske karriere bekæmpede hun misbrug af alkohol, narkotika og af kvinder i pornoindustrien. Hun tog sig tid til at møde problemerne og de mennesker, det handlede om, og var ikke bleg for at opsøge de ting, hun kritiserede. Som politiker blev hun set på Christiania, i pornoklubber og på massageklinikker, til rockfestivaler og blandt de prostituerede på Vesterbro. Fra disse besøg hentede hun ammunition til sine korstog. Enkelte gange gik hun så vidt, at hun indhentede næser fra Den Almindelige Danske Lægeforening. Den ene gang var, da hun på et møde i Nyborg kaldte formanden for Fremskridtspartiet ◊Mogens Glistrup for en af landets største psykopater, den anden næse fik hun, fordi hun i sin kampagne mod aborten viste lysbilleder af lig fra koncentrationslejre klippet sammen med billeder af døde fostre. Disse billeder blev også distribueret i en pjece, der blev brugt som propaganda mod den frie abort. Hun var ugift og havde ingen børn selv, men var en konsekvent fortaler for børns rettigheder og talte deres sag fx mod forældrenes revselsesret.

IK stillede ikke op til folketingsvalget i 1984, fordi hun ville prioritere lokalpolitikken og Nyborg byråd, men blev ikke indvalgt i kommunalbestyrelsen. Hun vendte tilbage til sin overlægestilling, indtil hun i 1986 slog sig ned som privatpraktiserende læge i Horsens. I de følgende år koncentrerede hun sig om partiet, afholdssagen og den lokale menighed. Hun blev igen medlem af KFs hovedbestyrelse 1984-92, var formand for partiets vælgerforening i Horsens fra 1987 og for Blå Kors i Horsens-Brædstrup 1990-95. I 1981 fik hun Larsen Ledet Prisen for sit arbejde med at fremme afholdssagen.

Foto i KB, Folketinget.

Hanne Rasmussen

 
Professioner
Akademikere · Læger · Overlæger · Folketingsmedlemmer · Speciallæger
 
Organisationer
Folketinget · Blaa Kors · Forsorgscentret i Nyborg · Kristeligt Folkeparti · Åndssvageforsorgen i Nyborg
 
Emneord
Medicin · Kristendom · Udviklingshæmmede · Politik · Abort · Afholdsbevægelsen · Psykiatri · Pornografi
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon