Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Henriette Knuth (1863 - 1949)
Knuth, Henriette

1863-1949, kirkeligt aktiv.

*18.12.1863 på Jomfruens Egede, Øster Egede sg., †25.4.1949 i Kbh.

Forældre: godsejer, greve Julius Frederik Christian K. (1832-82) og Anna Eleonora Frederikke Elisabeth Holck-Winterfeldt (1841-1917).

HK var af adelig herkomst. Hun blev født på hovedgården Jomfruens Egede i nærheden af Fakse som den ældste af en søskendeflok på ni. Da faderen døde i 1882, flyttede familien til Kbh. Moderen opmuntrede HK til udadvendt arbejde, selv havde hun haft lysten, men ikke tid og kræfter på grund af den store børneflok. HKs virksomhed startede i det små i 1880’erne, hvor hun drev en privat pigeskole i hjemmet på Frbg. I 1887 blev hun knyttet til et kristeligt arbejde blandt fabriksarbejdersker på Nørrebro. Men det var i KFUK (Kristelig Forening for Unge Kvinder), grundlagt i 1883, at hun i det følgende halve århundrede kom til at lægge sine kræfter. I 1899 blev hun medlem af Kbh.s-foreningens bestyrelse, og allerede året efter blev hun formand. Hendes indflydelse voksede hurtigt i de følgende år. 1902-19 var hun formand for KFUKs kredsforbund i Kbh., 1902-1906 medlem af det centrale udvalg for Indre Missions ungdomsarbejde og 1902-09 bestyrelsesmedlem i World Young Women’s Christian Association. 1907-29 var hun landsformand for KFUK.

HK fik på flere områder rollen som grænsebryder og pioner i KFUK. Det blev hende, der brød mændenes monopol på at tale til kønsblandede forsamlinger i den kristelige ungdomsorganisation. Det skete ved KFUMs og KFUKs landsstævne i 1903. Samme år skrev hun som den første kvinde i årsberetningen for KFUM og KFUK. Begge dele på opfordring af Hans Ferdinand Poulsen, en liberalt indstillet præst med tilknytning til Indre Missions ungdomsarbejde. HK sagde senere, at det ikke var af lyst, hun havde påtaget sig opgaven, men “fordi Gud tvang mig”. I 1910 tog hun initiativ til at oprette KFUKs Missionskomité. Formålet var at finansiere samtlige ugifte kvinder, der blev udsendt som missionærer af Det Danske Missionsselskab (DMS). I forlængelse heraf indledte hun en omfattende rejsevirksomhed med over 200 møder om året. Selv garvede KFUM-ledere var imponerede og talte om, at hun præsterede, hvad de færreste mænd kunne byde sig selv. Hendes agitationsrejser betød, at antallet af kvindelige missionærer steg støt i de følgende år. Mens der i 1910 var 14 kvindelige missionærer i missionsselskabets tjeneste, var tallet i 1919 steget til 35 og i 1933 til 53. Det var ikke kun hjerterne, men også pengepungen, som HK forstod at åbne. 1910-20 steg de årlige KFUK-bidrag til DMS fra ca. 20.000 til 50.000 kr., og i Mellemkrigstiden indsamlede foreningen næsten to mio. kr., det vil sige i nærheden af 100.000 kr. hvert år. Pengene blev for en stor del indsamlet blandt menige KFUKere, hvoraf mange var fattige husassistenter, og ved basarer, hvor kvinderne bl.a. solgte sytøj. Hvor KFUM på næsten alle andre områder var foran, så blev missionsarbejdet et af KFUKs stærke kort. Mændene var ikke nær så offervillige som kvinderne, når det gjaldt ydre mission.

HK var også den, der i samarbejde med Mariaforbundet, en kristelig organisation for unge velstillede kvinder i Kbh., tog initiativ til KFUKs sekretæruddannelse. Uddannelsen blev oprettet i 1915 som kursus for kvindelige menighedsarbejdere. I 1920’erne blev kurset til menighedsskolen Marthabo, som blev drevet i tæt tilknytning til Diakonissestiftelsen. I 1926 blev der på Marthabo oprettet et kursus for kvindelige socialarbejdere, som blev en af forløberne for en egentlig socialrådgiveruddannelse i Danmark. HK var desuden engageret i en række andre aktiviteter. 1904-09 var hun formand for Kristelig Forening for Sygeplejersker, ligesom hun 1908 var med til at oprette Missionen blandt kvindelige Arbejdere. I 1916 blev hun det første kvindelige medlem af bestyrelsen for DMS, hvor hun sad til 1935.

HK var kendt for sit overmåde elskværdige væsen over for ledere og menige i organisationen. Hun plejede kontakten med de mange kristelige medarbejdere både i Danmark og på missionsmarken ved sin store rejsevirksomhed og sin legendariske brevveksling. I begyndelsen af 1920’erne fik hun knyttet betegnelsen KFUKs Moder til sig. Navnet var så officielt, at det kom med i den engelsksprogede historieskrivning om KFUK. HK var en dygtig, myndig og vidtskuende lederbegavelse og en fremragende taler med en karismatisk udstråling. På mange måder kom hun til at inkarnere drømmen om den ugifte kvindes virksomhed, der skulle bestå i at omsætte moderkærligheden i udadvendt arbejde. Og hendes lederstil blev fremhævet for at forene det moderlige og det myndige. I den henseende levede hun op til den tidlige kvindebevægelses idealer om de vidtfavnende kvinder, der skulle præge både hjemme- og offentlighedssfæren. Det er i den forbindelse interessant, at også Dansk Kvindesamfund i disse år fremelskede en ledende moderfigur, Moder Jutta alias ◊•Jutta Bojsen-Møller.

I forbindelse med stemmeretskampen blev det klart, at HK ikke formåede at tænke KFUK ud over de kristelige organisationers rammer, og at hun stillede sig tøvende over for kvinders borgerlige rettigheder. Denne forsigtige afventen kom grundlæggende til at præge KFUK, selvom andre ledere ønskede en mere udfarende bevægelse for kristne kvinder. Det kom bl.a. til syne i Kristelig Kvindevalgretsforening, som blev ledet af •Johanne Blauenfeldt. HK havde bopæl i Kbh., men tog med mellemrum ophold hos en broder på godset Rosendal ved Fakse. Sit store engagement i KFUK og beslægtede organisationer finansierede hun via egne midler. Hun var æresmedlem af KFUK og fik på foranledning af ledende kræfter i KFUM og KFUK tildelt Fortjenstmedaljen i guld i 1921.

Mal. i KFUK, Kbh.

Hilda Rømer Christensen: Mellem backfische og pæne piger, 1995. Karen Ræder: Skiftende Tider, 1933.

KFUM og KFUKs arkiv i RA.

Hilda Rømer Christensen

 
Professioner
Adelige · Landsformænd
 
Organisationer
KFUK - Kristelig Forening for Unge Kvinder · Kristelig Forening for Sygeplejersker · Marthabo · Missionen blandt kvindelige Arbejdere · Indre Mission · Det Danske Missionsselskab · World Young Women's Association - WYWCA
 
Emneord
Pigeskoler · Kirkeligt arbejde · Kristendom · Spejderbevægelsen · Hædersbevisninger · Ungdomsorganisationer
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1880'erne · 1890'erne · 1900'erne · 1910'erne
 
Regioner
Storstrøms Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon