Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Emmy Carlsen (1842 - 1912)
Carlsen, Emmy Henriette Marie Elisabeth Bertha Hilleborg

1842-1912, legatstifter.

*4.6.1842 på Gammel Køgegård, Køge, †29.8.1912 smst.

Forældre: minister ◊Hans C. (1810-87) og komtesse Clara Sophie Krag-Juel-Vind-Frijs (1822-52).

EC var eneste overlevende datter i en familie, der havde rødder i adelsslægten Lange, som siden 1776 havde ejet Gammel Køgegård. Hun voksede op i et engageret miljø, der deltog energisk i tidens politiske og kulturelle debat. Faderen var godsejer og i en periode indenrigsminister. Hendes ene faster var •Marie Toft, der støttede de folkelige vækkelsesbevægelser, en anden Jutta var gift med den grundtvigske sognepræst ◊Peter Rørdam, mens den tredje faster ◊•Franziska C. var skrivende historiker. EC havde to søskende, en yngre broder Christen C., og en søster, der imidlertid døde tidligt. Det var tanken, at broderen skulle overtage godset, der i 1845 var blevet ophøjet til stamhus. EC var derfor indskrevet som stiftsdame ved Vallø. Efter moderens død i 1852 knyttede hun sig meget til sin faster Franziska C., men det var forholdet til faderen, der blev det mest betydningsfulde i hendes liv. Gennem ham fik hun ikke alene en grundfæstet kristen tro, men også stor interesse og veneration for samtidens udvikling i land- og skovbrug.

Da broderen døde i 1865, ændredes ECs livsbane totalt, idet hun efter faderens død i 1887 måtte overtage driften af familiens besiddelser. Hendes godsdrift var præget af to grundholdninger. For det første skulle den idyl, hun havde kendt som barn, bevares og skånes for den moderne civilisations larm og støj, ligesom godset ikke skulle i nær berøring med det borgerlige livs prosaiske livsstil. For det andet skulle godsets udbytte til stadighed tjene til nytte for det samfund, hun tilhørte. Det er blevet sagt om hende, at hun som godsbesidder var en ædel aristokrat, der i sin fremtoning var en levendegørelse af en slægts tradition. Det betød, at hun var meget vellidt på egnen, hvor hun gjorde, hvad hun kunne for at lindre nød og trang. Samtidig medførte hendes kristne livsopfattelse, at hun i perioden 1903-10 var et meget aktivt medlem af Køge menighedsråd. Kort efter overtagelsen af godset havde EC oprettet et testamente, der gjorde hendes fætter Frederik Grundtvig til hendes arving. Da hun også overlevede ham, traf hun i 1901 foranstaltninger til oprettelse af et legat, der skulle bære slægtens navn og have overdraget samtlige stamhusets besiddelser. I indledningen til testamentet skrev hun: “Jeg ønsker herved at mindes min Fader og hans Slægt, der paa Mandssiden er uddød med ham.” EC døde i 1912, og dermed blev Carlsen-Langes Legatstiftelse en realitet. Legatet arbejder til fremme af kristendommens udbredelse, forst- og skovvæsen i Danmark samt fædrelandske eller almenmenneskelige forhold, ligesom det støtter udgivelse af videnskabelige afhandlinger.

Mal. i Gammel Køgegård. Foto i KB.

Til Minde om Stamhusbesidderinde, Stiftsdame Frøken Emmy Carlsen, Gammelkjøgegaard, 1912.

Godsarkiv i LAK, Gammel Køgegård.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Benedicte Fonnesbech-Wulff

 
Professioner
Adelige · Godsejere · Legatstiftere
 
Organisationer
Gammel Køgegård · Carlsen-Langes Legatstiftelse
 
Emneord
Godser · Filantropi
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1860'erne · 1870'erne · 1880'erne · 1890'erne · 1900'erne
 
Regioner
Roskilde Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon