Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Franziska Carlsen (1817 - 1876)
Carlsen, Franziska Antoinette Hilleborg

1817-76, lokalhistoriker.

*13.11.1817 på Gammel Køgegård, Køge, †28.2.1876 på Vallø, Valløby sg.

Forældre: godsejer Christen Rasmus C. (1777-1818) og Else Margrethe Nyhuus (1792-1857).

FC var yngre søster til stamhusbesidder ◊H. C., Gammel Køgegård, og til •Marie Toft, der var ◊J.F.S. Grundtvigs anden hustru og ejer af Rønnebæksholm. Som voksen opholdt hun sig dels på de to nævnte gårde, dels på Vallø, hvor hun var stiftsdame. Hun levede i et mere end almindeligt stimulerende herregårdsmiljø, hvor man aktivt og åbent for tidens nye strømninger i politik og religion engagerede sig personligt. Fra ungdommen var hun historisk interesseret og begyndte tidligt at samle materiale til sin hjemegns historie. I 1861 udsendte hun Noget om og fra Rønnebæk Sogn med Rønnebæksholm, der er et pionerarbejde i den topografiske litteratur med dets kombination af traditionelt statistisk-topografisk stof og et omfattende traditionsmateriale, især folkeviser og sagn samt festtraditioner, som hun selv havde indsamlet.

FC nåede ikke at fuldende Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn, der er bygget på mere dybtgående studier i litteraturen og godsarkivet, mens det folkloristiske stof her er placeret i et særligt afsnit. Første del forelå trykt ved hendes død i 1876, mens den næsten færdige anden del udkom to år senere. Bogen om Gammel Køgegård er i forhold til forgængeren mere faghistorisk og lagt tæt op ad tidens godshistoriske monografier. Hun publicerede desuden enkelte lokalhistoriske undersøgelser vedrørende Køges historie. FCs godshistorier hævder sig smukt i deres genre. Hun var en udmærket kildekritiker, en god og levende fremstiller. I hendes optagethed af landbefolkningens daglig- og festliv kan man antagelig se en kvindelig tilgang til emnet, dels udsprunget af tidens folkeligt- litterære normer, dels af hendes aktive deltagelse i kirkeliv og politik.

Mal. fra ca. 1834 af L. Aumont i Gammel Køgegård.

Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 1932.

Privatarkiv i Gammel Køgegaard.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Claus Bjørn

 
Professioner
Adelige
 
Organisationer
 
Emneord
Topografi · Folkloristik · Lokalhistorie
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1850'erne · 1860'erne · 1870'erne
 
Regioner
Roskilde Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon