Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Margrethe Lasson (1659 - 1738)
Lasson, Anna Margrethe

1659-1738, forfatter.

*marts 1659 i Kbh., †marts 1738 i Odense.

Forældre: landsdommer ◊Jens Lassen (1625-1706) og Margrethe Christensdatter Lund (†ca. 1690).

ML fødtes ind i en embedsmandsfamilie i Kbh.; da faderen snart blev landsdommer på Fyn, tituleret justitsråd, kom hun og hendes søskende til at vokse op på herregården Dalum Kloster. Efter faderens død 1706 flyttede ML ind hos en søster og svoger; de to søstre boede siden alene i Priorgården i Odense under svære økonomiske kår, tynget af gæld efter deres fader. En tvangsauktion i 1730 tillod dog søstrene at blive boende til deres død.

ML er forfatter til det berømteste æresdigt til den samtidige norske salmedigter ◊Dorthe Engelbretsdatter. Her hylder ML i et mundret og smidigt dansk sin kollega, ikke bare som forfatter af sørgeskriftet Taare-Offer, 1685, men som kvinde. Det sker til tider defensivt, men altid i en tydelig bevidsthed om, at de begge er medskabere af noget særligt, som eftertiden har kaldt en ny kvindelitterær tradition. Hovedværket er prosaromanen Den beklædte Sandhed, der blev skrevet 1715 og trykt 1723. Tidens litteratur var lyrisk og overvejende religiøs, og MLs verdslige roman er den første af sin slags i både Norden og Danmark, først 18 år efter fulgte i 1741 ◊Ludvig Holbergs latinske udgave af Niels Klims underjordiske Reise.

Med sin roman placerer ML med overlæg sig selv og sit værk i en lang række af litterære forklædninger, fx fremtræder hun som forfatter under den anonyme betegnelse “det danske Sprogs inderlige Elskerinde Aminda”. I fortalen nedtoner hun bevidst både værkets og sine egne kvaliteter på en måde, der bl.a. viser, at hun har kendt til en langt ældre retorisk konvention. Stilistisk forholder hun sig til en fransk, meget billedrig tradition, lånt fra Madeleine de Scudérys preciøse romaner fra 1650’erne, som hun kan have kendt i tysk oversættelse. ML foregiver, at hendes fiktive fortælling i virkeligheden er en oversættelse af et runemanuskript, fundet på barndommens Dalum Kloster, der i MLs eventyrlige forklædning kaldes Mulad, altså Dalum stavet bagfra. Den komplicerede kærlighedshistorie er henlagt til antikken og foregår både i Persien, det gamle Rom og på det hjemlige Fyn. Den beklædte Sandhed fremstår som én stor, sindrigt udtænkt, dog ikke altid logisk konstruktion; måske derfor læste samtiden den som nøgle til en skandalehistorie fra hoffet. Værket skriver sig dog givet ind i den opmærksomhed over for både form og indhold, der var under udvikling i takt med, at det blev almindeligt og anerkendt at udtrykke sig på nationalsprogene frem for på latin. Men halvt neddykket i dette store barokapparat, der både vil blænde og imponere, skjuler sig også den ugifte MLs utopiske fortælling om livet i Nyf, barndommens Fyn, et naturskønt, arkadisk landskab uden despotiske fyrster, hvor de elskende kan mødes uden “forklædning”, dvs. i frihed.

Elisabeth Møller Jensen (red.): Nordisk kvindelitteraturhistorie, 1993-98. Dansk litteraturhistorie, 1983-85. Gustav Ludvig Wad: Fra Fyens Fortid, 1916-24.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Lotte Thrane

 
Professioner
Forfattere
 
Organisationer
 
Emneord
Skønlitteratur
 
Tidsperioder
1700-tallet
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon