Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Albertine Ohlsen (1821 - 1904)
Ohlsen, Albertine Christine

1821-1904, frøhandler.

*5.4.1821 i Kbh., †3.3.1904 smst.

Forældre: bogholder Niels Jørgen Julius Ravn (1786-1855) og Christine Svedine Hjort (1786-1847).

~24.10.1846 med frøhandler ◊Jørgen Ernst O., *22.9.1814 i Kbh., †2.11.1861 i Kbh., s. af handelsgartner Ole O. og Anna Rebekka Naumann.

Børn: Kristine (1847), Francisca (1848), Clara (1849), Ernst (1851), Hertha Dagmar (1856), Ernesta (1858).

AO blev født i Kbh. og voksede op i et funktionærhjem, idet hendes fader gennem en lang årrække var ansat som bogholder ved Kbh.s Lodseri. Også hendes to ældre brødre blev uddannet i kontorfaget. Om hendes egen uddannelse foreligger ingen oplysninger, og hun er i folketællingen kort før sit giftermål betegnet som hjemmeboende ugift datter. I 1846 blev hun gift med handelsgartner J.E. O., der umiddelbart forinden havde overtaget sin afdøde faders virksomhed på Østerbro. Gartneriet, der hidtil især havde dyrket asparges og andre køkkenurter, blev i de følgende år udvidet betydeligt og suppleret med bl.a. blomstergartneri og en planteskole. Fra slutningen af 1850’erne optoges endvidere frøavl og -handel, og omtrent samtidig fik ægtefællen kgl. bevilling til henkogning af asparges og andre grønsager og iværksatte en produktion heraf. I forbindelse med blomstergartneriet indrettedes endvidere en af landets første egentlige blomsterforretninger. I hjemmet på Østerbrogade tog AO sig op gennem 1850’erne især af opfostringen af familiens efterhånden seks børn, men efter mandens tidlige død som 47-årig i 1861 måtte hun desuden overtage ledelsen af gartnerivirksomheden, der allerede på det tidspunkt var vokset til en af landets førende. Samtidig skiftede firmaet navn til J.E. Ohlsens Enke.

Med bistand af en bestyrer fortsatte AO omlægningen fra køkkengartneri til blomstergartneri med omfattende drivhuskulturer og varmebedsanlæg samt udbygning af planteskole og frøhandel, hvorimod konserveringsvirksomheden i løbet af 1860’erne stort set blev opgivet. Op gennem 1870’erne og 1880’erne udvikledes firmaet betydeligt med leverancer til offentlige og private park- og haveanlæg over hele landet samt eksport til især Sverige, men i århundredets sidste årti måtte virksomheden igen indskrænkes, efterhånden som den kbh.ske byudvikling nåede området. Både gartneriets egne og de omkringliggende lejede jorder blev inddraget til udstykning. I stedet blev den hidtidige detailfrøhandel udvidet og omdannet til en landsdækkende grossistvirksomhed, der herefter blev virksomhedens hovedaktivitet. Omdannelsen var stort set afsluttet, inden AO kort før sin død overdrog firmaet til sønnen Ernst O., og virksomheden fortsattes i de samme baner i familiens eje, fra 1921 med medejere, indtil den i 1979 blev købt af et svensk firma.

AO havde i sit erhvervsvirke en fast og myndig ledelsesform, men måtte fra slutningen af 1880’erne efter en benamputation overlade en del af ledelsen til sønnen. Hun prægede hjemmet og familien med sin stærke kristentro, der også gav sig udslag i støtte til KFUMs (Kristelig Forening for Unge Mænd) arbejde på Østerbro, ligesom hun skænkede jord til brug for opførelsen af Luther Kirken ved Nordre Frihavnsgade, der blev bygget 1914-18. Hendes private godgørenhed omfattede bl.a. hjælp til mindrebemidlede på Østerbro samt frit ophold i hjemmet for studerende.

Foto i KB.

P. Larsen: 52 Aars Virke i Frøfirmaet J.E. Ohlsens Enke, 1943. Gartner-Tidende 9/1904.

Erik Korr Johansen

 
Professioner
Virksomhedsejere · Grossister
 
Organisationer
J. E. Ohlsens Enke
 
Emneord
Gartnerier · Filantropi · Handel
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1860'erne · 1870'erne · 1880'erne · 1890'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon