Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Dorte Olesen (1948 - )
Olesen, Dorte Marianne

*1948, professor, direktør.

*8.1.1948 i Hillerød.

Forældre: overlæge, lektor Knud Henning O. (*1920) og læge Irene Mariane Pedersen (*1919).

~26.2.1971 (b.v.) med professor Gert Kjærgaard Pedersen, *13.4.1940 i Kbh., s. af malermester Egon K. P. og kontorassistent Anna Cathrine Geertsen Lund.

Børn: Just (1976), Oluf (1980), Cecilie (1984).

DOs karriere har været præget af hendes faglige nysgerrighed og lyst til afveksling. Hun har befundet sig på forskningsfronten i matematik, men har også vist sig særdeles kompetent i sine hverv som naturvidenskabelig formidler og administrator og ikke mindst i jobbet som direktør for UNI.C., det nationale IT-kompetencecenter under Undervisningsministeriet.

Begge DOs forældre er læger, og efter studentereksamen i 1966 fra Sortedam Gymnasium begyndte hun selv at læse medicin på Kbhs. Universitet, dog med det sigte at blive biofysiker. Da biofysikuddannelsen ikke blev godkendt, begyndte hun i stedet at læse matematik som hovedfag og fysik som bifag. 1973 blev hun cand.scient. fra Kbh.s Universitet, og samme år modtog hun universitetets guldmedalje for en afhandling om operatoralgebra. Hun fortsatte som kandidatstipendiat ved Odense Universitet, hvor hun 1975 blev lic.scient. i matematik. Det følgende år blev hun tilknyttet Kbh.s.Universitet som seniorstipendiat, og 1980 ansattes hun som lektor her ved Matematisk Institut, hvor hun fik sit virke de følgende otte år. Mens hun var lektor, disputerede hun 1981 på afhandlingen On the Connes Spectrum for C*-dynamical Systems, der handlede om operatoralgebra og matematiske modeller i kvantefysik. Med udnævnelsen 1988 til professor i matematik ved Roskilde Universitetscenter blev hun landets første kvindelige professor inden for sit fag. Allerede det følgende år forlod hun imidlertid stillingen for at tiltræde som ledende direktør for UNI.C, hvor hun er blevet kendt som en effektiv og ansvarsbevidst leder med enestående koncentrationsevne. I hendes ledelsestid har centeret været i stærk udvikling for at kunne være i front med den teknologiske udvikling og dække de behov, som den danske forsknings- og undervisningssektor har. UNI.C, som i 1999 havde ca. 200 medarbejdere, driver bl.a. et landsdækkende net, som giver institutionerne internetadgang, samt forsøgsprojekter vedrørende IT i undervisningen. Stillingsbetegnelsen blev 1993 ændret til administrerende direktør.

DO giftede sig som 23-årig med en af sine lærere fra Kbh.s Universitet, den senere professor Gert Kjærgaard Pedersen. De har haft et frugtbart videnskabeligt samarbejde, ligesom han og den øvrige familie også har bakket loyalt op på hjemmefronten i de stærkt arbejdskrævende år, da børnene var små og karrieren skulle passes samtidig. Gennem årene har DO haft en stribe af tillidsposter, herunder som dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Kbh.s Universitet 1986-88, medlem af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi siden 1988, og som næstformand i Forskningspolitisk Råd 1992-93. Hun har desuden været medlem af forskellige EU-kommissioner om edb og har siddet i bestyrelsen for Politiken fra 1990 og i Danmarks Lærerhøjskoles bestyrelse siden 1992. Også ligestillingsarbejde har hendes intereresse. Hun er medlem af Zonta, en forening af aktive erhvervskvinder, og perioden 1989-92 sad hun i Styringsgruppen for Kvindeforskning. DO modtog i 1987 Tagea Brandts Rejselegat og året efter Lektor Marie Lønggaards Rejselegat. 1992 blev hun ridder af Dannebrogordenen.

Foto fra 1992 af Viggo Rivad på Fr.borgmus.

Berlingske Tidende 22.3.1987.

Else Høyrup

 
Professioner
Forskere · Akademikere · Professorer · Doktorer · Direktører
 
Organisationer
UNI.C. · Københavns Universitet · Roskilde Universitetscenter · Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet · Danmarks Naturvidenskabelige Akademi · Forskningspolitisk Råd · Politiken · Danmarks Lærerhøjskole · Styringsgruppen for Kvindeforskning under Forskningspolitisk Råd
 
Emneord
Matematik · Fysik · Informationsteknologi · Forskningspolitik · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Frederiksborg Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon