Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Dagmar Olrik (1860 - 1932)
Olrik, Dagmar

1860-1932, gobelinvæver.

*28.6.1860 i Kbh., †22.9.1932 i Klampenborg, Skovshoved sg.

Forældre: maler, billedhugger ◊Ole Henrik Benedictus O. (1830-90) og Hermina Valentiner (1839-1917).

DO voksede op sammen med syv søskende i et kunstnerisk og akademisk miljø. Faderen var en søgt portrætmaler, og både DO og søsteren Benedicte (g. Brummer) valgte at uddanne sig som kunstnere, mens ◊Axel O. blev folkemindeforsker og litteraturhistoriker, ◊Jørgen O. museumsinspektør, ◊Eyvind O. højesteretsdommer og ◊Hans O. historiker og skoleforstander. De mange søskende havde fælles interesseområder og påvirkede hinanden indbyrdes. 1879-80 gik DO på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder for derefter at blive undervist af sin fader, senere af maleren ◊Viggo Pedersen. Hun debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1893, hvor hun fortsatte med at udstille gennem årene.

Det skulle dog blive som gobelinvæver, at DO for alvor kom til at slå sit navn fast. Som mange af tidens øvrige kunstnere var hun på studierejse i Tyskland, Frankrig og Italien, og i Rom og Firenze lærte hun 1900 gobelinvævning og restaurering af gobeliner. I 1902 blev hun leder af værkstedet for vævningen af gobeliner til Kbh.s nye rådhus. På initiativ af broderen Axel O. ville man hylde maleren ◊Lorenz Frølich på hans 80-års fødselsdag ved at udsmykke rådhuset med gobeliner udført efter hans kartoner, der havde motiver fra den nordiske mytologi. Det blev et arbejde, der kom til at strække sig over 18 år, og DO løste med stor dygtighed den omfattende opgave med sin sikre viden om former og farver og sin tekniske færdighed i at overføre kunstnerens kartoner og skitser til det tekstile materiale. 1902-10 bistod søsteren hende i arbejdet på værkstedet, hvor DO oplærte mange elever. Foruden det store arbejde med rådhusgobelinerne udførte hun opgaver med restaurering af gobeliner for Nationalmuseet, Kbh.s Universitet, Frederiksborgmuseet samt for en række herregårde. Sine kunstneriske evner brugte hun desuden på egne værkstedsarbejder og udstillinger. Fra 1918 boede hun i Klampenborg hos søsteren og dennes ægtefælle arkitekt ◊Carl Brummer. I 1920 blev hun hædret med Fortjenstmedaljen i guld for sit arbejde med gobelinerne.

DO virkede i en periode af dansk tekstilhistorie, hvor den gamle gobelinteknik blev taget op på ny, og hvor en voksende interesse for moderne brugstekstiler bl.a. gav stødet til oprettelse af nye væveskoler. Motiverne fra folkeviser og Nordens mytologi, der prægede tiden før århundredskiftet, blev afløst af en inspiration fra museernes bondetekstiler. I denne brydningstid understregede DO den nationale tekstile tradition, samtidig med at hun lagde vægt på en fornyelse af vævningen som fag.

Tegn. fra 1864 og 1877 af Henrik Olrik. Mal. fra 1905 og 1907-08 af Benedicte Brummer. Foto i KB.

Lorenz Frølich: Egne Optegnelser og Breve til og fra hans Slægt og Venner, 1920-21. Haandarbejdets Fremme 3/1976-77. Ord och Bild 41/1932.

Privatarkiv i KB.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Ingeborg Cock-Clausen

 
Professioner
Vævere · Malere
 
Organisationer
Charlottenborg
 
Emneord
Kunsthåndværk · Tekstilkunst · Gobeliner · Vævning · Billedkunst · Udlandsophold · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1890'erne · 1900'erne · 1910'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon