Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Mette Gøye (1599 - 1664)
Gøye, Mette

1599-1664, lærd.

*27.6.1599 på Skørringe, Falkerslev sg., †17.10.1664 i Kbh.

Forældre: godsejer Henrik G. (1562-1611) og Birgitte Brahe (1576-1619).

MG fødtes i en gammel adelsslægt. Ved faderens død blev hendes brødre optaget i hjemmet hos onklen, den lærde teolog og rigsråd ◊Holger Rosenkrantz på Rosenholm, der var et af landets åndelige kraftcentre. Ved moderens død otte år senere kom også MG og hendes søstre til Rosenholm. Efter onklens død i 1642 tilbragte hun resten af livet i Kbh., heraf 18 år i sin slægtning kansler ◊Christen Thomesen Sehesteds hus på Nytorv.

Kendskabet til MGs liv stammer fra hendes selvbiografi. Den er en del af en lille bog, der opbevares i håndskriftsamlingen i Karen Brahes Bibliotek i Landsarkivet for Fyn. Bogen er for størstedelens vedkommende skrevet af MG selv. Foruden selvbiografien indeholder den opbyggelige sentenser aff den hellige skrefft om dødens vished og trøst herimod. Den rummer også forskrifter for hendes begravelse. MG begyndte på biografien, mens hun endnu boede på Rosenholm, afbrød den og fortsatte den som ældre. Det sene afsnit er kort og standser midt i en sætning. Hendes yngre søster ◊•Anne G. afsluttede biografien. Selvbiografien er, som andre selvbiografiske optegnelser fra tiden, meget kortfattet. Den indeholder oplysninger om MGs slægt, hendes opholdssteder, hendes gudsfrygt og hjælpsomhed over for fattige. Det er påfaldende, at hun undlod at beskrive de forhold, der må have haft stor betydning for hende. Vi får således ikke noget at vide om livet på Rosenholm, der har formet hendes gudsfrygt og hjælpsomhed, og som har udviklet hendes litterære interesser. Heller ikke om hendes litterære indsats kan man læse i selvbiografien. I 1646 udgav hun anonymt en oversættelse af biskop Lewy Baylys Praxis pietatis det er: Gudfryctigheds Øffuelse. Først beskreffuit paa Engelsk, siden paa Tydsk oc nu paa Dansk udsat. Folkevisesamlingen Tragica fra 1657 er MGs litterære hovedbedrift. Heller ikke dette værk er omtalt i selvbiografien. Tragica har været et gådefuldt værk. Bogens titelblad: Den I. Part TRAGICA Eller Gamle Danske Historiske Elskaffs Vjser/ som ere lagde om saadan Kierligheds Øffvelse/ som haffve taget en Tragiske eller Sørgelig Ende nævner ikke nogen forfatter, ligesom der aldrig er kommet nogen anden part. Det kan sandsynliggøres, at samlingen, der bygger på forarbejder af ◊Anders Sørensen Vedel og er suppleret med visestof fra folkevisehåndskriftet Karen Brahes Folio, er sammenstillet af MG. Dels færdedes hun i et miljø, der kunne give hende adgang til Vedels forarbejder, dels ejede hendes søster Ellen G. Karen Brahes Folio.

Af selvbiografien og den litterære produktion ses det, at MG var barn af sin tid. På trods af det intellektuelle miljø, hun færdedes i, var det de kvindelige dyder, ydmyghed, hjælpsomhed og gudfrygtighed, hun tilegnede sig og selv fremhævede. Hendes litterære udgiverarbejde er ikke præget af kildekritik. Hun bearbejdede sine folkeviser efter tidens smag og spændte på en interessant måde værket Tragica ud mellem folkevisens karskhed og hendes egen traditionsbundne moral, som indledningerne til de enkelte viser præsenterer.

Ebba Hjorth (red.): Tragica, 1994. Danske Studier, 1995. Personalhistorisk Tidsskrift 13.r.VI, 1958.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Ebba Hjorth

 
Professioner
Lærde kvinder · Adelige
 
Organisationer
 
Emneord
 
Tidsperioder
1600-tallet
 
Regioner
Storstrøms Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon