Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Gunnild Gaardsdal (1926 - 2015)
Gaardsdal, Gunnild

*1926, håndarbejdsskoleforstander.

*9.9.1926 i Torrild sg.

Forældre: gårdejer Peter G. (1899-1979) og Asta Bertelsen Skole (1894-1969).

GG voksede op på en gård på Århusegnen, hvor især moderen og hendes slægt var knyttet til højskolemiljøet. Selv var hun på Klank Efterskole og Engelsholm Højskole, men kom ellers i huset på større gårde og blev derefter køkkenleder. Sidst i 1940’erne arbejdede hun som sådan på Vojens Ungdomsskole, og her blev hendes interesse for lærergerningen vakt. Hjemme havde hun lært håndarbejde, men på ungdomsskolen fandt hun håndarbejdsundervisningen for ensrettet, hvorfor hun tog til Kbh. og uddannede sig i broderi og tegning på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder. Især skolens forstander Orla Juul Nielsens undervisning i tegning fik stor betydning og udviklede hendes særlige fornemmelse for formgivning af et mønster og for brugen af bogstaver som dekoration. Under uddannelsens tredje og sidste år udvirkede han, at GG fik studieophold på tilsvarende skoler i Helsingfors, Stockholm og Oslo. Herefter fulgte bl.a. tre års ansættelse i Hads Herreds Landbrugs- og Husholdningsforening som kursuslærer i broderi, hvad der gjorde det muligt for GG at spare så meget op, at hun i 1959 kunne lægge 15.000 kr. på bordet ved købet af Skals Højskole nord for Viborg, som hun derefter drev som privat håndarbejdsskole. Hun var da 33 år. Skolen var uden møbler og skulle gøres i stand, og meget gjorde hun selv. En del inventar lånte hun, og hendes fader lavede 35 træstole til det første hold elever. Siden blev meget inventar fremstillet specielt, fordi GG ville omgive sine elever med kvalitet forstået som en treenighed mellem materiale, form og funktion. Desuden skulle stedet signalere højskoleånd og fællesskab, og der blev lagt stor vægt på, at eleverne boede på skolen, så samvær og aktiviteter strakte sig ud over de skemalagte timer, hvilket også gjaldt for lærerpersonalet.

Antallet af elever på årsbasis steg støt og roligt til 85 i de 34 år, GG drev skolen, ligesom der adskillige gange blev bygget til og altid i den oprindelige højskoles stil. Sjældent var det nødvendigt at annoncere efter elever; skolen blev hurtigt indbegrebet af fornem håndarbejdskultur, hvor tradition gik hånd i hånd med nyskabende, selvstændig udformning. Hvert år holdtes elevudstilling, som besøgtes af op til 6.000 gæster, der ville opleve håndarbejde gennemarbejdet til mindste detalje. Netop den omhyggeligt udformede detalje blev et kendetegn for elevarbejder fra Skals Håndarbejdsskole. Et andet af skolens varemærker var den skriftlige formidlingsform, bygget op om tegnede skrifttyper. GG underviste selv i broderi, og hun knyttede en lang række dygtige lærere til skolen, bl.a. strikkeren Marianne Isager og guldsmeden Hanne Behrens. Vævning, keramik, sølv- og skindarbejde var andre populære fag. Til kjolesyning ansattes i mange år lærere, uddannet på Selskabet til Haandarbejdets Fremmes skole, i hvis bestyrelse GG sad i en årrække sammen med bl.a. ◊•Gertie Wandel. I 1979 udvidedes skolen med et seminarium, der uddannede håndarbejdslærere, bl.a. til ungdoms- og højskoler. I 1985 fik seminariet sin egen bygning; det blev en selvejende institution med egen forstander, men drevet i samme ånd som skolen. GG forblev forstander for håndarbejdsskolen indtil 1993, hvor hun solgte den til en fond, som hun selv havde oprettet i 1990.

GG udsendte lige fra starten årsberetninger til gamle elever, og disse udviklede sig til en årlig kalender i skolens specielle formsprog. Heri berettede hun om skolen, og det gennemgående er glæden ved dagligdagen med eleverne. Trods sin spinkle statur og afdæmpede fremtoning havde hun en særegen evne til at præge sine omgivelser og få andre mennesker til at yde deres bedste, og hun krævede både interesse, arbejdsomhed og præcision af sine elever. Til gengæld fik de undervisning af høj faglig lødighed, og de befandt sig godt. Skolen havde mange andengenerationselever, især fra de første hold; således var der på et nordisk sommerkursus i 1987 fire mødre med døtre, der alle havde været elever på skolen. Ud over årsberetningerne skrev GG ikke meget, men hun tog initiativ til og finansierede flere bogudgivelser. Da museumsinspektør •Erna Lorenzen fra Århus blev seminariets første lærer i museumskundskab, affødte dette samarbejde et par bøger, hvoraf især Arvegods, 1982, er eksemplarisk tekstilforskning. GG tog ligeledes initiativ til etableringen af projektet Skals Håndarbejde, der fra 1984 fremstillede dækketøj med udsøgt broderi til salg især til institutioner. Hun tegnede mønstrene, bl.a. historiske tekster, runer og noder, og tidligere elever og nyuddannede lærere syede og fik hermed en indtægtsmulighed. Skolen har desuden været inddraget i en lang række udsmykningsopgaver, bl.a. til kirker. Efter sin fratræden som forstander har GG fortsat tegnet broderimønstre, fx til dåbskjoler, ligesom hun har arrangeret udstillinger med dåbskjoler, i domkirkerne i Kbh., Ålborg og Viborg 1998-99. Hun blev 1987 ridder af Dannebrogordenen og 1994 æresmedlem af Skals Borgerforening.

Allan Nordmark: Tekster om Skals Håndarbejdsskole og Skals Håndarbejdsskoles Seminarium, 1982.

Minna Kragelund

 
Professioner
Forstandere · Lærere · Skoleledere
 
Organisationer
Skals Håndarbejdsseminarium · Skals Håndarbejde · Vojens Ungdomsskole · Hads Herreds Landbrugs- og Husholdningsforening · Skals Håndarbejdsskole · Selskabet til Haandarbejdets Fremmes Skole
 
Emneord
Håndarbejde · Broderi · Højskoler · Håndarbejdsskoler · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon