KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søg
Avanceret søg
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Inge Adriansen

Opdateret: 19/05/16
Titel
Kulturhistoriker,ph.d.,adjungeret professor, kulturkonsulent
Arbejde
Privat
Gustav Johannsens Vej 6
6400 Sønderborg
Tlf.: +45 74 42 95 25
Mobil: +45 29 38 75 96


Født: 1944
Kompetencer
 bullet   Erindringssteder, monumenter og mindesmærker
 bullet   National symbolik
 bullet   National og regional identitetsdannelse
 bullet   De Slesvigske Krige 1848-1851 og 1864 samt Første Verdenskrig
 bullet   Sønderjyllands historie
 bullet   Fejring af årets og livets højtider
 bullet   Mad og måltider samt danske regionale kostskikke
 bullet   Museumsformidling
 bullet   Teglværksindustri
Uddannelse
 bullet   Ph.d. i Nordisk Folkemindevidenskab, Københavns Universitet, 1988
 bullet   Faglærer i historie, Danmarks Lærerhøjskole, København, 1969
Ansættelser
 bullet   Inge Adriansen er adj. professor i kulturhistorie ved SDU, 2007-
 bullet   souschef på Sønderborg Slot, 2002-14
 bullet   museumsinspektør, Sønderborg Slot, 1988-2014
 bullet   museumsformidler, Sønderborg Slot, 1972-88
 bullet   projektmedarbejder, Sønderborg Slot, 1969-72
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af bestyrelsen for Historie Lab, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling
 bullet   censor på universiteterne
 bullet   medlem af Repræsentantskabet for Syddansk Universitet
 bullet   medlem af Det Danske Gastronomiske Akademi
 bullet   medlem af bestyrelsen for Nordisk Museumsforbund
 bullet   medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland
 bullet   medlem af bestyrelsen for Grænsefonden
 bullet   medlem af Dansk Militærhistorisk Kommission
 bullet   medlem af bestyrelsen for H.P. Hanssens Mindefond
 bullet   tidl. formand for Johanne Hansens Legat
 bullet   I redaktionen af tidsskriftet "Fra Krig og Fred", udgivet af Dansk Dansk Militærhistorisk Kommission
 bullet   I redaktionen af årbogen "Dansk Madhistorie", udgivet af Dansk Landbrugsmuseum på Gl. Estrup
Udmærkelser
 bullet   "Forundringsparat - Festskrift til Inge Adriansen", 2014
 bullet   BYGD-prisen for kulturgeografisk oplysningvirksomhed, 2014
 bullet   Den sønderjyske æresrummelpotte, 2007
 bullet   Ridder af Dannebrogordenen, 2006
 bullet   Hæderspris fra Ole Haslunds Kunstnerfond, 2005
 bullet   Hæderspris fra Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2004
 bullet   Grænseforeningens Jens Jessens Pris, 2003
 bullet   H.V.Clausens og Johan Ottosens Legat til Danskhedens Fremme i Sønderjylland, 1999
 bullet   Sprogforeningens Litteraturpris, 1993
 bullet   Sønderjyllands Amts Kulturpris, 1992
 bullet   Oberst Parkovs Mindelegat, 1991
Produktion
Inge Adriansen har skrevet og redigeret 35 bøger og skrevet mere end 140 artikler i fagtidsskrifter, bl.a.:
 bullet   "Brug af sange i nationsopbygningen". i Stine Isaksen og Peter Frost(red.): "Hjertesproget. 16 forsknings- og praksisbaserede studier af sangens egenskaber, vilkår og virkning", Videnscenter for Sang, 2016. "The Controversy about Antiquity in Schleswig in 19th and 20th Centuries". I: Michael Bregnsbo og Kurt Villads Jensen (Ed.) "Schleswig-Holstein - contested region(s) through history", University Press of Southern Denmark, 2016. "Det sønderjyske køkken - særpræg, tradition og fornyelse. i "Mad og Regionalitet", Dansk Landbrugsmuseums årbog, 2016. "Dybbøl. The Construction and Reconstruction of a Memorial Landscape". I Marie Louise Stig Sørensen Dacia Viejo-Rose (Ed.): "War and Cultural Heritage". Cambridge University Press, 2015. "Die Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung im Sundewitt und auf Alsen während des Krieges 1864", i Rainer Herng et al (Hg.): "1864 - Menschen zwichen Mächten", Hamburg University Press, 2015. "Efter 1864. Krigens følger på kort og langt sigt". Syddansk Universitetsforlag 2015. Udg. med Steen Bo Frandsen. "Kulturel nordisme i hundrede år. Skandinavisk Museumsforbund 1915-2015". Museum Sønderjylland 2015. "Maske og Forklædning i Danmark". Aarhus Universitetsforlag 2014. Udg. med Carsten Bregenhøj. "Øjenvidner 1914-1918. Sønderjyske soldaters beretninger", Lindhardt og Ringhof, 2014. "De Slesvigske Krige i Kulturlandskabet i Sønderjylland", 2013 "Kirkene på Als og Sundeved", udg. m. Lorenz P.Christensen, 2012 "Smag på Sønderjylland - madkultur uden grænser", Gyldendal, 2012 "Sønderjylland A-Å. Leksikon", "Historisk Samfund for Sønderjylland", Red. m. Elsemarie Dam-Jensne og Lennart Madsen, 2011 "1864-nederlaget i erindringskulturen", i "Krigens lange skygger", red. af Carsten Jahnke og Jes Fabricius Møller, Husum, 2011 "Denkmal und Dynamit. Denkmälerstreit im deutsch-dänischen Grenzland" Wachholtz Verlag, Neumünster "Erindringssteder i Danmark – monumenter, mindesmærker og mødesteder", Etnologiske Studier, Museum Tusculanums Forlag, København, 2010 "Modernismens monumentsætning", i "Velfærdstider og kulturarv – set fra Sønderjylland", Sønderjyske Museer, 2010 "Glemsel og erindring - kampe om mindesmærker i Slesvig", i Kasper Lægring og Badeloch Vera Noldus (red.) "Skjulte skatte i grænselandet. Dansk bygningsarv i Slesvig og Holsten", Bianco Luno, København, 2010 "Erindringssteder som spejl af kulturelle processer", i Flemming Hemmersam, Astrid Jespersen og Lene Otto (red.): "Kulturelle Processer i Europa", Museum Tusculanums Forlag, København, 2010 "Die Wirkungen des Krieges 1864 in Dänemark – im Staat, in der Bevölkerung und in der Kulturlandschaft", i Gerd Stolz (red.): "Das deutsch-dänische Schicksalsjahr 1864 in seinen Ereignissen", Kiel, 2010 "Dansk eller tysk. Agitation ved folkeafstemningerne i Slesvig 1920" sammen med Immo Doege, Museum Sønderjylland & Deutsche Museen Nordschleswig, 2010 Også udgivet på tysk: "Deutsch oder Dänisch? Agitation bei den Volksafstimmungen in Schleswig 1920" "Lokal- regional- og rigshistorie. Historisk Samfund for Als og Sundeved & Museet på Sønderborg Slot 1908-2008", Sønderborg, 2009 medforfatter Peter Dragsbo "Skamlingsbanke und Knivsberg – von nationalen Vorposten zum historischen Erinnerungsorte", i "Nordelbingen - Festschrift an Dr. Ulrich Schulte-Wülwer" Neumünster, 2009 "Kanonisering og historiebrug af tre danske mindeparker", i red. af Lars-Eric Jönsson et al i "Kanon och kulturarv. Historia och samtid i Danmark och Sverige", Göteborg, 2008 Tre bidrag til "Die Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg", Neumünster, 2008 "Die Herzöge von Schleswig-Holstein/ Hertugerne af Slesvig og Holsten" medforfattere Jens Ahlers og Dieter Lohmeier, Kiel, 2008 "Sønderjyllandsbilleder eller selvportrætter?", red.sammen med Karen Margrethe Pedersen, 2007 "Sønderjyderne og Den Store Krig", red. sammen med Hans Schultz Hansen, 2006 "De slesvigske Hertuger", red. sammen med Carsten P. Rasmussen og Lennart Madsen, 2005 "Sønderborg i 750 år - tværsnit og perspektiver", medforfatter Peter Dragsbo, 2005 "Sønderjysk kulturarv", red. sammen med Peter Dragsbo, 2005 "Et kongeligt, kristeligt, fyrsteligt fangenskab. Regnskaber fra Christian 2.s tid", medforfatter Birgit Christensen, 2004 "Danske nationale symboler i Det Danske Rige", bind 1-2, 2003 "Første Verdenskrig i mikroperspektiv - Marie Gørringens Åbenbaringer", 2003 "Forskellige mennesker? Regionale forskelle og kulturelle særtræk", red. sammen med Palle O. Christiansen, 2003 "Dannebrog - statens symbol eller folket? - Danske flagskikke gennem 150 år", i "Kulturens Nationalisering", red. af Bjarne Stoklund, 1999 "Krig og Kærlighed i 1864", 1998 "Sønderjysk Kogebog", 1996 "Als og Sundeved 1940-1945", med Henrik Skov Kristensen, 1995 "Fra det tyske nederlag til Slesvigs deling 1918-1920", sammen med Broder Schwensen, også publiceret på tysk, 1995 "De forenede teglværker i Egernsund 1894-1994", 1994 "Dansk eller tysk? Billeder af nationalselvforståelse i 1920", sammen med Immo Doege, også publiceret på tysk, 1992 "Ivan fra Odessa. Krigsfanger i Nordslesvig og Danmark 1914-1920", 1991 Ph.D.-afhandlingen "Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet", 1990 "Juleskikke på Als og Sundeved", 1979
Sprog
Inge Adriansen har dansk som modersmål og taler engelsk og tysk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Folkloristik
 bullet   Formidling
 bullet   Historie
 bullet   Kost
 bullet   Museer
 bullet   Skikke
 bullet   Sønderjylland
 bullet   Teglværker
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Museumsinspektører
 bullet   Professorer
Organisationer
Region
 bullet   Region SyddanmarkPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk