KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søg
Avanceret søg
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Trine Hyllested

Opdateret: 10/10/16
Titel
Lektor, ph.d.
Arbejde
University College UCC
Læreruddannelsen
Humletorvet 3
1799 København V
Mobil: +45 41898877

Privat
Kløvervej 11
4000 Roskilde
Mobil: +45 40 24 64 52


Født: 1957
Kompetencer
 bullet   læringsteori
 bullet   naturvejledning, naturformidling
 bullet   naturvidenskab, biologi,naturfagsdidaktik
 bullet   natur/teknologi
 bullet   museumsdidaktik
 bullet   museumsundervisning
 bullet   didaktik
 bullet   uddannelse
 bullet   undervisning i folkeskolen, pædagog- og læreruddannelse
 bullet   naturskoler
 bullet   natursyn, børn og dyr
 bullet   udeskole
 bullet   skoleudvikling
Uddannelse
 bullet   projektlederuddannelse, Organisationen af Danske Museer, 2011
 bullet   ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitsskole, Århus Universitet, 2007
 bullet   efteruddannelse i forstzoologi på Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole, 2000
 bullet   lektorgodkendt som lærerseminarielektor i natur og teknik, 1999
 bullet   naturvejlederuddannelse, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet, 1995
 bullet   cand.comm. med biologi, Roskilde Universitetscenter, 1989
 bullet   folkeskolelæreruddannelsen fra Statsseminariet på Emdrupborg med biologi, samfundsfag og speciale C, 1982
Ansættelser
Trine Hyllested er lektor i natur/teknologi og biologi på læreruddannelsen, UCC, 2015-
 bullet   Forsker og projektleder på Forskning og Udvikling, Læremiddel.dk, University College Lillebælt, 2013-15
 bullet   skolekonsulent i Stevns Kommune, 2012-13
 bullet   projektleder af MUSKO-Museumsundervisning Syd, University College Syddanmark, 2009-12
 bullet   seminarielektor i natur/teknik, biologi, PD-efterudddannelse af lærere ved Læreruddannelsen, Holbæk, University College Sjælland, 1995-2009
 bullet   ph.d.-stipendiat, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2002-06
 bullet   leder af Tårnby Naturskole, Tårnby Kommune, 1992-95
 bullet   seminarielærer, Slagelse Pædagogseminarium, 1990-92
 bullet   pæd.adm. medarbejder i Vallensbæk Ungdomsskole, timelærer i folkeskolen m.m. Vallensbæk Kommune, 1981-85
 bullet   instruktør i skoletjenesterne ved Lejre Forsøgscenter og Københavns Zoologiske Have, 1983-86
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medstifter og bestyrelsesaktiv i Natur/Teknikforeningen for seminarielærere indtil 2002
 bullet   medlem af praktikudvalget, Holbæk Seminarium, indtil 2007
Udmærkelser
Produktion
 bullet   "Museerne og de yngste Medborgere" sammen med Tine Seligmann.PÆDMUS et udviklingsprojekt sammen med pædagoguddannelsen, UCL. Udgivet af Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, University College Lillebælt, 2015
 bullet   "Hvad skal vi med Skolen ?" en udgave for for 4.-6. kl. og en udgave for 7.-9.kl., Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, University College Lillebælt, 2014
 bullet   Redaktør og skribent på antologien: "Skolen i virkeligheden-omgivelserne som læremiddel" - udgivet på Unge Pædagoger, oktober 2013
 bullet   Baggrundsarbejde og udkast til Stevns Kommunes inklusionsstrategi 2012, rapport om 10.klasse, 2013 m.m.
 bullet   Trine Hyllested har som projektleder i MUSKO igangsat og redigeret "En guldgrube til undervisningen i Region Syd", om museumsundervisning 2010, 2011 og 2012
 bullet   Gæsteredaktør på temanummer af "Unge Pædagoger", Museumsdidaktik, nr. 1, 2011
 bullet   "Undervisning eller underholdning ?", bearbejdet udgave af ph.d.-afhandlingen til brug for lærere og pædagoger, Dafolos Forlag, 2009
 bullet   ph.d. afhandlingen "Når læreren tager skolen ud af skolen", en analyse af naturskolebesøg og andre ud-af-skolen aktiviteter, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2007, se: www.udeskole.dk
 bullet   bidragsyder til "Naturfagshåndbogen", om samspillet mellem formelle og uformelle undervisningsmiljøer, DAFOLO, 2009
 bullet   bidragsyder til Naturfagsdidaktikkens mange facetter”, proceedings fra det 8.nordiske Forskersymposium, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2006
 bullet   bidragsyder til “Proceedings of the First Nordic Network of researchers in Science Communication”, Faculty of Science and Engeneering, University of Southern Denmark, 2005
 bullet   medforfatter på afsnittet ”Naturfagsdidaktik som områdedidaktik”, i ”Didaktik på Kryds og Tværs”, DPU, redigeret af Karsten Schnack, 2004
 bullet   "Kom ud af huset - Overvejelser og inspiration til lærerige naturfaglige forløb udenfor skolen", medforfattere Flemming S. Hansen og Jan Sølberg, Hvidovre Kommune, 2004
 bullet   medredaktør og medforfatter til "Børn og Natur - Hvorfor og Hvordan?", Christiansen, Hyllested, Nielsen, Paulsen og Petersen, Holbæk Seminarium, 2004
 bullet   ”Også Einstein var barn engang”,udviklingsarbejde vedrørende naturfaglig dannelse under CVU Sjælland, 2002
 bullet   "Tænk Naturfagligt i den ældste klasser", medforfatter Rikke Risom, inspirationshæfte til lærere, CVU Sjælland - Efter- og videreuddannelsesafdelingen, 2001
 bullet   "Natur/teknik for de små", Kroghs Forlag, 2000
 bullet   "Er dyr til børn - er børn til dyr?", medredaktør Ulla Didriksen, Zoologisk Have, 1.og 2. Udgave 1999, 3. Udgave 2008
Sprog
Trine Hyllested har dansk som modersmål og behersker engelsk
Emneord
 bullet   Biologi
 bullet   Børn
 bullet   Didaktik
 bullet   Folkeskolen
 bullet   Formidling
 bullet   Museer
 bullet   Naturfag
 bullet   Naturvidenskab
 bullet   Teknik
 bullet   Uddannelse
 bullet   Undervisning
Professioner
 bullet   Konsulenter
 bullet   Lektorer
Organisationer
 bullet   University College UCC
Region
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk