KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søg
Avanceret søg
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Berit Asmussen

Opdateret: 20/05/16
Titel
Sekretariatsleder
Arbejde
Globalt Fokus
Rysensteensgade 3, 3. sal
1564 København V
Mobil: +45 40 41 66 48
www.globaltfokus.dk
Privat
2720 Vanløse
Tlf.: +45 44 99 62 99
Mobil: +45 28 34 62 99


Født: 1965
Kompetencer
 bullet   Politisk netværk/repræsentation og kapacitetsudvikling
 bullet   internationalt og interkulturelt samarbejde
 bullet   internationale demokratiske processer
 bullet   ledelse, fra projekter over processer til organisationer
 bullet   fundraising
 bullet   politikudvikling
 bullet   politikformidling
 bullet   strategi- og organisationsudvikling
 bullet   interessevaretagelse
 bullet   kemi i hverdagen, forbrugeres muligheder for at vælge problematisk kemi fra
Uddannelse
 bullet   cand.comm., Roskilde Universitetscenter
 bullet   stifinder
 bullet   HA i innovation/organisationsudvikling og forvaltningsret
 bullet   diplom i forandringsledelse
 bullet   Merkonom i ledelse
Ansættelser
Berit Asmussen er sekretariatsleder/direktør i Globalt Fokus - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde. Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og folkelige organisationer, engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Foreningen arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker kan leve fri for fattigdom og udøve deres menneskerettigheder, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. Intet mindre.
 bullet   sekretariatsleder i Informationscenter for Miljø & Sundhed
 bullet   projektleder og koordinator, COme2gether - Højskolernes internationale klimaprojekt, Folkehøjskolernes forening i Danmark, FFD
 bullet   centerleder, Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter, center for frivilligt socialt og humanitært arbejde
 bullet   fundraiser og programmedarbejder, strategi, CSR og kommunikation, Mellemfolkeligt Samvirke, 2003-05
 bullet   projektkoordinator og informationsmedarbejder i 92-gruppen, særligt fokus på kampagneplanlægning, undervisning, globale processer og klima i forbindelse med verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg, 2001-03
 bullet   politikmedarbejder i Mellemfolkeligt Samvirke, særligt fokus på miljøpolitik, handel, hiv/aids og kapacitetsopbygning i udviklingslande, 2000-01
 bullet   konsulent for bl.a. Danida og UNDP i Malawi, rådgivning, donorkoordination, projektledelse og rekruttering, 1996-99
 bullet   projektmedarbejder og administrator i Det Økologiske Råd og Selskabs sekretariat, 1995-96
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Rådet, Mellemfolkeligt Samvirke - Action Aid Denmark, og i bestyrelsen, 2006-11
 bullet   censor på Roskilde Universitetscenter, Institut for sundhedsfremme og Institut for Miljø, Teknologi og Samfund
Udmærkelser
Produktion
Berit Asmussen har skrevet artikler, debatoplæg, foredrag m.v. i forbindelse med diverse job, projekter og processer - og på vegne af bl.a. Globalt Fokus, Informationscenter for Miljø & Sundhed og Mellemfolkeligt Samvirke
 bullet   fast svarer i en brevkasse om kemikalier i dagligdagen, publiceret i Politiken "Lørdagsliv"
 bullet   flere artikler, taler, annoncer, rapporter og informationsmaterialer på vegne af Mellemfolkeligt Samvirke, 2000–01 og 2003–05 samt People's Climate Action, 2009
 bullet   flere artikler, annoncer, rapporter og informations- og undervisningsmaterialer på vegne af 92-gruppen, 2002–03
 bullet   State of Environment Report for Malawi, kommunikationsrådgiver for redaktionsudvalget, 1998
 bullet   "En global aftale mellem Nord og Syd", artikel i "Den Ny Verden" nr. 1, 2002, Fra Rio til Johannesburg – på vej mod bæredygtig globalisering?
 bullet   redaktør på "Frihandel: Kan Kloden bære? facts og debat om verdenshandel og miljø i relation til WTOs regeringsmøde i Singapore", 1996
 bullet   redaktør på "Præciser trylleordene" – Facts & Debat om de danske krav til miljøpolitiske traktatændringer ved EU-regeringskonferencen i 1996
 bullet   "Rent vand til alle, Miljøsk" nr. 32 - Temanummer om privatisering af fælles vandforsyning, sammen med Uffe Geertsen og Christian Ege, 1996
Sprog
 bullet   Berit Asmussen har dansk som modersmål, behersker flydende engelsk, behersker noget fransk og tysk - og har kendskab til chichewa, spansk, og swahili
Emneord
 bullet   Aids
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Frivilligt arbejde
 bullet   Fundraising
 bullet   Globalisering
 bullet   Klima
 bullet   Kommunikation
 bullet   Kvinder
 bullet   Køn
 bullet   Projektledelse
 bullet   Udviklingsbistand
 bullet   Ulande
Professioner
 bullet   Ledere
 bullet   Næstformænd
Organisationer
 bullet   Globalt Fokus
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk