Kildeoversigt for Emneord: Ligestilling

NavnTitel
Kilde 100Forslag til Lov om Lønninger ved Telegrafvæsenet
Kilde 106ad Spørgsmaal 7a
Kilde 107Mænd og Kvinders Løn
Kilde 110Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv
Kilde 111Ligelønsfesten d. 19. November 1919
Kilde 114Elna Munchs indlæg ved 2. behandlingen af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv, d. 24. april 1919
Kilde 115Inger Gautier-Schmits indlæg ved 1. behandlingen af
Kilde 116Jeg skammer mig!
Kilde 171Kvinnans villkorliga frigivning
Kilde 172Storm omkring den gamle kvindesag
Kilde 174Er kvinden vokset fra rollen som husmor
Kilde 175Det uopdagede køn
Kilde 178Kønsrolle eller menneskeværd
Kilde 179Kønsroller
Kilde 180Den ideologiske kamp
Kilde 182Blåstrømper, rødstrømper, uldstrømper
Kilde 183København starter Ungdomskreds
Kilde 185Kvindernes borgerkrig
Kilde 186Gå til modstand...
Kilde 188I anledning af -?
Kilde 189Forslag til ny formålsparagraf
Kilde 20Tale paa Skamlingsbanken ved Dansk Kvindesamfunds Fællesmødeden 4. Juni 1912
Kilde 216Rødstrømperne har gjort kvindesagen politisk
Kilde 25Ligestillingslovgivning i Danmark 1845-1908
Kilde 257Det er s'gu svært at være at være mand i en kvindebefrielsestid
Kilde 262Damesagen
Kilde 272Om kvinders manglende synlighed
Kilde 293Oversigt og oplæg til seksualitetsugen på Femø 1972
Kilde 296Farvel til ligelønnen i EF
Kilde 319Pat Mainardi: Opvaskens politik
Kilde 322Matamor
Kilde 323Rødstrømper og parforhold
Kilde 327Kvinde ved tidens rand
Kilde 330Langt til ligeløn
Kilde 336Artikel 119 i Romtraktaten
Kilde 337Artikel 1-4 i Konvention nr. 100 vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. + Punkt 6-8 i Henstilling nr. 90 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 338Forslag til folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 339Uddrag af 1. behandling af forslag til Folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 340Uenighed om, hvad ligeløn vil sige
Kilde 341Er de mange sygedage hele forklaringen?
Kilde 342Beskrivelse af udearbejdende kvinders sygelighed sammenlignet med mænds
Kilde 343Uden hensyn til køn
Kilde 344Arbejdsvurdering
Kilde 345Kvinde, vogt dig for ligelønnens bagside
Kilde 346Anden klasses arbejdskraft
Kilde 347Lønudviklingen i industri og håndværk 1962-72
Kilde 348Nej til ligeløn på Nærum Nylon
Kilde 349Ligeløn fra i dag i slagterifaget
Kilde 3504.3.4. Undersøgelse på en cigaretfabrik
Kilde 352Tabel 6a. HK's medlemstal 1959-79, totalt samt kvinders og mænds andel heraf i %
Kilde 353Kvinderne vinder frem
Kilde 354Lige Løn for lige arbejde
Kilde 357Kvindeligt Arbejderforbunds krav til de nye overenskomster i 1967
Kilde 358Skal der lovindgreb til for at skaffe ligeløn?
Kilde 359Kommer ligelønnen?
Kilde 360Den hårde banan, fru Olsen
Kilde 361Uddrag af formandens beretning på KADs kongres 29.9-1.10.1968
Kilde 362Demonstration for ligeløn 28. februar 1969
Kilde 363Rødstrømpebevægelsens aktioner i København
Kilde 364Derfor gik de unge på barrikaderne 1. maj 1970
Kilde 365DK ønsker lov for ligeløn
Kilde 366Ligeret - ligeløn - ligestilling
Kilde 367Folketingets forhandlinger om forslag til folketingsbeslutning om indførelse af lige løn for kvinder og mænd
Kilde 368Rødstrømper i Folketinget: Vi vil have ligeløn nu
Kilde 370Rødstrømperne skader Ligelønssagen
Kilde 371Nu må der en løsning til
Kilde 372Porten gik først op da kvinderne råbte tøsedrenge
Kilde 373Vi kræver ligeløn - nu
Kilde 376Ligeløn-demonstration med genklang af kvindebevægelsens store øjeblikke
Kilde 378Fagbevægelsens mænd er hamrende usolidariske
Kilde 379Overenskomsten 1971 og Anker Jørgensen
Kilde 380Det er ikke et oprør at skifte tøj
Kilde 383Så langt er vi nået i ligelønsspørgsmålet
Kilde 386Også løndiskrimination hos det offentlige
Kilde 387Rødstrømpedemonstration
Kilde 389Nu må vi have ligeløn
Kilde 390Interview med rådmand Hans Brusgård
Kilde 392Ligeløn og solidaritet
Kilde 395Rapport fra en ligelønsgruppe
Kilde 406Rådets direktiv af 10. februar 1975
Kilde 407Forslag til lov vedr. lige løn til mænd og kvinder
Kilde 408Tredje behandling af forslag om lov om lige løn til mænd og kvinder
Kilde 411Skematisk oversigt over aktiviteter - FNs kvindeår 1975
Kilde 413Ligestilling i samfundet
Kilde 414Ligeløn i praksis
Kilde 415Krav om reel ligeløn
Kilde 416Voldgiftskendelse af 8.12.1977
Kilde 417Ligeløn - en narresut? - eller er det begyndelsen til en ligestilling på arbejdsmarkedet?
Kilde 423Ligelønnen gav lønfremskridt
Kilde 426Hanne Vanggaard: Jeg ville være med alle steder, hvor kvindesagen fremførtes
Kilde 427Rødstrømper bag husassistenter
Kilde 431Ligeløn - en narresut
Kilde 432Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 438Declaration of Sentiments
Kilde 439Declaration of the Rights of Woman and the Female Citizen
Kilde 440Positiv særbehandling
Kilde 4413.1. Formel og reel særbehandling og ligestilling
Kilde 442FN og kvinderne
Kilde 443Conventions, Declarations and Other Instruments Found in General Assembly Resolutions (1946 onwards)
Kilde 444Declaration on the Elimination of Discrimination against Women
Kilde 445Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder - CEDAW
Kilde 453Vi undgik bevidst rollen som de kønne og smarte
Kilde 455Sesse Søgaard: Da kvinderne blev synlige
Kilde 456Mette Kunøe: Tressernes strømninger nåede SF i halvfjerdserne
Kilde 457Kvindens situation i det kampitalistiske samfund
Kilde 458Ebba Strange: Opgøret med den gamle linje og de fem
Kilde 45910 partier med regler om kønskvotering
Kilde 460Kvinder og politik, kunstig ligestilling og traditionel kønsrolleopfattelse
Kilde 461Amerikanske kvinder: Rapport fra den amerikanske kvindekommission. 1963
Kilde 462Statsminister Tage Erlander: Nu er det kvindernes tur! Det svenske socialdemokratis studiegruppes rapport om ligestilling
Kilde 463Kommissionens kommissorium og medlemskreds
Kilde 464Oversigt over forslag i Kvindekommissionens betænkninger og de modtagne bemærkninger hertil
Kilde 465Interview med Edel Saunte. Taget af Eva Lous d. 24-4-86
Kilde 466Kvindekommissionen
Kilde 467Kvindekommissionen: Uddannelse er alt afgørende
Kilde 468Udvalgets synspunkter vedrørende boligforhold og familiemiljø
Kilde 469Vedrørende ophold i daginstitutioner
Kilde 47Anordning om Undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger og Cirkulære i Anledning af kongelig Anordning af 31te Juli 1903 om Undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger
Kilde 470Kvindernes stilling i erhvervslivet
Kilde 471Kommissionens øvrige arbejder
Kilde 472Bilag 7: Udearbejde og familien
Kilde 473Mulige årsager til ulighederne
Kilde 474Er kvinder og mænd ligestillede?
kilde 475Udtalelser: Mindretalsudtalelse af Inga Dahlsgård
Kilde 476Arbejdet med ligestillingsspørgsmål i de nordiske lande
Kilde 477Forslag om oprettelse af et permanent ligestillingsorgan
Kilde 478Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 479Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 480Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 481Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 482Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 484Dansk Kvindesamfunds kvindepris: Mathildeprisen
Kilde 485Overrækkelse af Mathilde-prisen på Dansk Kvindesamfunds landsmøde 1974
Kilde 486Ligestillingsrådets nedsættelse, kommissorium og sammensætning
Kilde 487Kvinders repræsentation i råd, nævn, udvalg og kommissioner
Kilde 488Kvinder og Mænd - nogle tal
Kilde 489Ligestillingsrådets publikationer
Kilde 491Forslag til Lov om ligestillingsrådet. Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978
Kilde 492Oversigt over Ligestillingsrådets virksomhed
Kilde 493Forslag til Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m. v. (Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978)
Kilde 494Rådets direktiv af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår
Kilde 4951. behandling af forslag til lov vedrørende ligebehandling af mænd og kvinder m.m.
Kilde 498Vittigheder om M/K stillingsannoncer
Kilde 499Forslag til Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign 8Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 18. april 1985)
Kilde 5003. behandling af forslag til lov om ligebehandling af mænd og kvinder
Kilde 502Lov- og beslutningsforslag som ikke er vedtaget
Kilde 503Fødsler og fisketure
Kilde 518Uddrag af Betænkning over forslag til lov om børnetilskud og andre familieydelser
Kilde 70Kvindesag og Husgerning. Foredrag af Birgitte Berg Nielsen afholdt på Dansk Kvindesamfunds fællesmøde juli 1920
Kilde 9Kvindens Stemmeret
Kilde 95Handels og Kontormedhjælpernes Organisation og Kvinderne
Kilde 98Uddrag af Johannes Forchhammers indlæg ved 1. behandlingen af Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler i Landstinget d. 28. februar 1867
Kilde 99Fredrik Bajers indlæg ved 1. behandling af Lovforslag om Lønninger ved Telegrafvæsenet i Folketinget d. 16. december 1887