Kildeoversigt for Emneord: Kvindepolitik

NavnTitel
Kilde 108Kvinder på Rigsdagen 1918-1953
Kilde 148Abortgruppen
Kilde 165FNs menneskeretserklæring
Kilde 171Kvinnans villkorliga frigivning
Kilde 188I anledning af -?
Kilde 20Tale paa Skamlingsbanken ved Dansk Kvindesamfunds Fællesmødeden 4. Juni 1912
Kilde 21De Konservative Kvinders Møde
Kilde 216Rødstrømperne har gjort kvindesagen politisk
Kilde 318Kære KVINDER
Kilde 320Ideologisk har vi sejret os næsten til døde
Kilde 358Skal der lovindgreb til for at skaffe ligeløn?
Kilde 366Ligeret - ligeløn - ligestilling
Kilde 367Folketingets forhandlinger om forslag til folketingsbeslutning om indførelse af lige løn for kvinder og mænd
Kilde 368Rødstrømper i Folketinget: Vi vil have ligeløn nu
Kilde 389Nu må vi have ligeløn
Kilde 411Skematisk oversigt over aktiviteter - FNs kvindeår 1975
Kilde 438Declaration of Sentiments
Kilde 439Declaration of the Rights of Woman and the Female Citizen
Kilde 440Positiv særbehandling
Kilde 4413.1. Formel og reel særbehandling og ligestilling
Kilde 442FN og kvinderne
Kilde 443Conventions, Declarations and Other Instruments Found in General Assembly Resolutions (1946 onwards)
Kilde 444Declaration on the Elimination of Discrimination against Women
Kilde 445Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder - CEDAW
Kilde 448Kvindelige ministre i Danmark 1924-2000
Kilde 449Stem på en kvinde - valgplakater
Kilde 450Fordelingen af mandater mellem partierne ved valgene fra 1895-1990
Kilde 451Folketingets 17 kvindelige medlemmer april 1965 i fællessalen på Christiansborg
Kilde 453Vi undgik bevidst rollen som de kønne og smarte
Kilde 455Sesse Søgaard: Da kvinderne blev synlige
Kilde 456Mette Kunøe: Tressernes strømninger nåede SF i halvfjerdserne
Kilde 457Kvindens situation i det kampitalistiske samfund
Kilde 458Ebba Strange: Opgøret med den gamle linje og de fem
Kilde 45910 partier med regler om kønskvotering
Kilde 460Kvinder og politik, kunstig ligestilling og traditionel kønsrolleopfattelse
Kilde 465Interview med Edel Saunte. Taget af Eva Lous d. 24-4-86
Kilde 487Kvinders repræsentation i råd, nævn, udvalg og kommissioner
Kilde 491Forslag til Lov om ligestillingsrådet. Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978
Kilde 499Forslag til Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign 8Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 18. april 1985)
Kilde 5003. behandling af forslag til lov om ligebehandling af mænd og kvinder
Kilde 504Bedre barselsorlov
Kilde 510Socialdemokratiets valgplakater 1946. 1950 og 1960
Kilde 520Udviklingen i kvinders politiske repræsentation