Kildeoversigt for Emneord: Abort

NavnTitel
Kilde 117Ansøgere om svangerskabsafbrydelse og tilladelser hertil 1939/40- 1972/73
Kilde 118Abort de seneste 100 år
Kilde 119Lov om foranstaltninger i anledning af svangerskabslov m.v
Kilde 130Mange uovervejede aborter
Kilde 131Metoder og risici ved svangerskabsafbrydelse
Kilde 132Sex-oplysning gør lægerne til forbrydere
Kilde 133Vi er jo et folk af mordere
Kilde 134Lægen går i fængsel igen
Kilde 135Jette K. 18 år
Kilde 136Dorthe L. 24 år, gift
Kilde 137Henrik W, 19 år
Kilde 138Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab
Kilde 139Lis Møllers tale d. 24.2. 1967 i Folketinget ved førstebehandlingen af lovforslag vedr. svangerskab
Kilde 140Kvindeliv
Kilde 141Betænkning om adgang til svangerskabsafbrydelse
Kilde 142Fri abort?
Kilde 143Fri abort eller ikke?
Kilde 147Abortvejledning
Kilde 148Abortgruppen
Kilde 150Lov om svangerskabsafbrydelse
Kilde 151Tredje behandling af forslag til lov om svangerskabsafbrydelse
Kilde 152Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år
Kilde 153Retten til LIVET
Kilde 154Fri abort - tvungen abort. Et indlæg fra Kvindehusets Abortgruppe ved Tove Gottlieb
Kilde 155Kvinder eller børn først
Kilde 188I anledning af -?
Kilde 193Grounds for Abortion Worldwide