Kildeoversigt for Emneord: Menneskerettigheder

NavnTitel
Kilde 165FNs menneskeretserklæring
Kilde 335Artikel 23 i FNs menneskeretserklæring fra 1948