Kildeoversigt for Emneord: FN

NavnTitel
Kilde 411Skematisk oversigt over aktiviteter - FNs kvindeŚr 1975
Kilde 442FN og kvinderne
Kilde 443Conventions, Declarations and Other Instruments Found in General Assembly Resolutions (1946 onwards)
Kilde 444Declaration on the Elimination of Discrimination against Women
Kilde 445Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder - CEDAW