Kildeoversigt for Emneord: Positiv særbehandling

NavnTitel
Kilde 440Positiv særbehandling
Kilde 4413.1. Formel og reel særbehandling og ligestilling
Kilde 45910 partier med regler om kønskvotering
Kilde 499Forslag til Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign 8Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 18. april 1985)