Kildeoversigt for Emneord: Diskriminiering

NavnTitel
Kilde 440Positiv særbehandling
Kilde 444Declaration on the Elimination of Discrimination against Women
Kilde 445Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder - CEDAW
Kilde 490Diskriminerende annoncer
Kilde 493Forslag til Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m. v. (Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978)
Kilde 494Rådets direktiv af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår
Kilde 4951. behandling af forslag til lov vedrørende ligebehandling af mænd og kvinder m.m.
Kilde 498Vittigheder om M/K stillingsannoncer