Kildeoversigt for Emneord: Socialistisk folkeparti

NavnTitel
Kilde 455Sesse Søgaard: Da kvinderne blev synlige
Kilde 456Mette Kunøe: Tressernes strømninger nåede SF i halvfjerdserne
Kilde 457Kvindens situation i det kampitalistiske samfund
Kilde 458Ebba Strange: Opgøret med den gamle linje og de fem
Kilde 518Uddrag af Betænkning over forslag til lov om børnetilskud og andre familieydelser