Kildeoversigt for Emneord: Kvinderet

NavnTitel
Kilde 114Elna Munchs indlæg ved 2. behandlingen af Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv, d. 24. april 1919
Kilde 115Inger Gautier-Schmits indlæg ved 1. behandlingen af
Kilde 119Lov om foranstaltninger i anledning af svangerskabslov m.v
Kilde 132Sex-oplysning gør lægerne til forbrydere
Kilde 143Fri abort eller ikke?
Kilde 16Kvinderne
Kilde 165FNs menneskeretserklæring
Kilde 17Kvindernes Valgretskamp
Kilde 171Kvinnans villkorliga frigivning
Kilde 172Storm omkring den gamle kvindesag
Kilde 20Tale paa Skamlingsbanken ved Dansk Kvindesamfunds Fællesmødeden 4. Juni 1912
Kilde 313Brevkassen
Kilde 335Artikel 23 i FNs menneskeretserklæring fra 1948
Kilde 337Artikel 1-4 i Konvention nr. 100 vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. + Punkt 6-8 i Henstilling nr. 90 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 338Forslag til folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 339Uddrag af 1. behandling af forslag til Folketingsbeslutning vedrørende den af den internationale arbejdskonference i Genève i året 1951 vedtagne konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 358Skal der lovindgreb til for at skaffe ligeløn?
Kilde 365DK ønsker lov for ligeløn
Kilde 367Folketingets forhandlinger om forslag til folketingsbeslutning om indførelse af lige løn for kvinder og mænd
Kilde 371Nu må der en løsning til
Kilde 389Nu må vi have ligeløn
Kilde 391Rapport fra min maskine
Kilde 392Ligeløn og solidaritet
Kilde 406Rådets direktiv af 10. februar 1975
Kilde 407Forslag til lov vedr. lige løn til mænd og kvinder
Kilde 415Krav om reel ligeløn
Kilde 416Voldgiftskendelse af 8.12.1977
Kilde 438Declaration of Sentiments
Kilde 439Declaration of the Rights of Woman and the Female Citizen
Kilde 440Positiv særbehandling
Kilde 4413.1. Formel og reel særbehandling og ligestilling
Kilde 443Conventions, Declarations and Other Instruments Found in General Assembly Resolutions (1946 onwards)
Kilde 444Declaration on the Elimination of Discrimination against Women
Kilde 445Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder - CEDAW
Kilde 493Forslag til Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m. v. (Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978)
Kilde 494Rådets direktiv af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår
Kilde 4951. behandling af forslag til lov vedrørende ligebehandling af mænd og kvinder m.m.
Kilde 499Forslag til Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign 8Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 18. april 1985)
Kilde 5003. behandling af forslag til lov om ligebehandling af mænd og kvinder
Kilde 501 - problem websiteBarselsorlovens historie i 100 år
Kilde 502Lov- og beslutningsforslag som ikke er vedtaget
Kilde 504Bedre barselsorlov
Kilde 89Nina Bangs indlæg ved