Kildeoversigt for Emneord: Ligestillingsrådet

NavnTitel
Kilde 477Forslag om oprettelse af et permanent ligestillingsorgan
Kilde 480Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 481Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 482Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 486Ligestillingsrådets nedsættelse, kommissorium og sammensætning
Kilde 491Forslag til Lov om ligestillingsrådet. Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978
Kilde 492Oversigt over Ligestillingsrådets virksomhed