Kildeoversigt for Emneord: Reformdragten

NavnTitel
Kilde 30Hvem skal tage Spørgsmaalet om en Reform af den kvindelige Klædedragt i sin Haand?
Kilde 32Den kvindelige Klædedragts Reform s. 1-8, 12-15, 18-35
Kilde 33Der var engang. Et kig tilbage, 1951, s. 81-84, 85-86